Nieuw beleids- en implementatieplan studentenwelzijn BUas met ECIO-beleidsscan

jongeman met geruite blouse aan een houten tafel in een witte ruimte met oortjes in vergadert online

20 september 2021

Breda University of Applied Sciences (BUas) heeft de ECIO-beleidsscan ingezet om het bestaande beleid rondom studeren met een functiebeperking verder te ontwikkelen en te verbreden naar een beleid gericht op studentenwelzijn in zijn geheel. De huidige situatie en ambities zijn gezamenlijk in kaart gebracht. Zoals het optimaliseren van signalering, begeleiding, doorverwijzing en informatievoorziening voor studenten met een ondersteuningsvraag. Met het verkregen inzicht is door het beleidsteam Studentenwelzijn van BUas een beleids- en implementatieplan studentenwelzijn opgesteld. Voor het eerst vond de toepassing van de beleidsscan geheel online plaats.

Procesbeschrijving toepassing beleidsscan

Na een intakegesprek met het beleidsteam zijn de deelnemers uitgenodigd om individueel de beleidsscan online in te vullen. Met de resultaten zijn vervolgens vier groepsinterviews afgenomen om verder te duiden hoe BUas en haar studenten aankeken tegen het huidige beleid. Hierbij stonden zowel studeren met een ondersteuningsvraag als studentenwelzijn centraal. Tijdens de groepsgesprekken zijn gezamenlijke ambities en topics geformuleerd voor de acht thema’s van de beleidsscan. In totaal waren 38 deelnemers bij het proces betrokken. Dit betroffen zowel professionals als (internationale) studenten met en zonder ondersteuningsvraag. ECIO heeft op basis van de kwalitatieve en kwantitatieve resultaten een rapportage opgesteld en teruggekoppeld. Met verschillende feedbackrondes is deze aangescherpt en besproken in een eindgesprek met de projectgroep en een CvB-lid.

Spin-off inclusie-activiteiten

Het traject van de beleidsscan vond plaats in de periode van juni tot en met september 2020. In juli 2021 is besproken wat er sinds de 0-meting is gebeurd.

Binnen BUas is een specifiek team studentenwelzijn opgezet en inmiddels is het door hen ontwikkelde beleids- en implementatieplan goedgekeurd.

Op een later moment wil BUas graag hun bevindingen delen tijdens een bijeenkomst van het Landelijk netwerk Studentenwelzijn. Ook hebben zij te kennen gegeven de intentieverklaring VN-verdrag inzake personen met een handicap in het najaar van 2021 te willen ondertekenen.

Meer informatie over de beleidsscan

Met de beleidsscan krijg je niet alleen een beeld van wat er gebeurt, maar ook van hoe dat ervaren wordt. Met de verkregen handvatten kan je direct aan de slag met het aanscherpen van het bestaande beleid of met het formuleren van nieuwe doelen. Denk ook aan borging van kwaliteitszorg en verantwoording richting bijvoorbeeld studenten en inspectie. Wil je als onderwijsinstelling ook aan de slag met de beleidsscan?

Gerelateerde items

Monitor Beleidsmaatregelen 2020 – 2021 | hoe toegankelijk is het hoger onderwijs?

Maak werk van inclusief onderwijs met Nationaal Programma Onderwijs

Monitor Beleidsmaatregelen | bevindingen over studeren met een ondersteuningsvraag uitgelicht

Beleidsscan helpt Graafschap met volgende stap naar inclusief onderwijs

Analyserapport NSE 2019: studeren met een functiebeperking in het wetenschappelijk onderwijs

Beleidsscan | studeren met een ondersteuningsvraag in het hoger onderwijs