Kijk niet naar mijn beperking maar naar wat ik kan!

Foto thomas Jansen met pet

26 mei 2021

Thomas Jansen volgt het laatste jaar van de opleiding Sociaal Cultureel Werk aan het Deltion College. Met zijn functiebeperking heeft hij meer tijd nodig bij het maken van lesopdrachten en toetsen. Wij vroegen hem naar zijn ervaringen en hoe de school, de onderwijsprofessionals maar ook medestudenten ervoor kunnen zorgen dat hij kan studeren in een veilig en begripvol leerklimaat. Thomas zet zijn ervaringen over de begeleiding vanuit school, de informatievoorziening en problemen, waarmee hij te maken heeft tijdens zijn studie, hieronder uiteen.

Belemmeringen tijdens mijn studie

“Vanwege mijn ondersteuningsbehoefte heb ik meer tijd nodig bij examens en toetsen. Vooral bij mondelinge examens, zoals gesprekken en presentaties, is het voor mij lastig om mij verbaal te uiten. Ik maak ook gebruik van een laptop met specifieke leesprogramma’s. Het is voor mij ook belangrijk dat afspraken en andere belangrijke zaken schriftelijk zijn, zodat ik dit kan nalezen. Schrijven kost mij veel tijd, waardoor de uitleg in de les ook lastig te volgen is.

Informatievoorziening voor mbo-studenten met een ondersteuningsvraag

Bij het aanmelden voor de opleiding heb ik een speciaal intakegesprek gehad. Samen met mij is gekeken naar welke faciliteiten ik nodig had, zoals extra begeleiding en een faciliteitenpas. Dit verliep zonder problemen.

Begeleiding vanuit de onderwijsinstelling

Ik kreeg extra begeleiding waarmee de leraar goed zicht kreeg op wat ik op dat moment nodig had. Met de jaarlijkse wisseling van leraren, liep ik steeds tegen het feit aan dat men niet op de hoogte was van mijn ondersteunings­behoefte. Ik moest steeds opnieuw mijn verhaal vertellen over mijn geestelijke beperkingen en wat dat voor consequenties heeft voor mij.

Tijdens mijn stages ben ik goed begeleid door de ontvangende organisaties. Vanuit school was de begeleiding wisselend. Het is erg afhankelijk van welke leraar mij begeleidde. In het derde leerjaar ging het goed en kreeg ik veel ondersteuning. Het is voor mij, en wellicht ook voor anderen, belangrijk dat de leraar met regelmaat de stageplek bezoekt. Dat was in het tweede jaar niet het geval. Dit heb ik als een probleem ervaren.

Inzicht in ondersteuningsbehoefte voor advies op maat

Ik ondervind dat leraren te weinig kennis hebben van mijn beperkingen. Ze weten vaak niet hoe ze moeten communiceren. Ze stellen ook geen vragen over wat ik echt nodig heb om onderwijsopdrachten goed te kunnen maken. Hierdoor raak ik vaak gefrustreerd. Beter is het wanneer ze met mij over de problemen praten, zodat voor hen en mijzelf duidelijk wordt welke begeleiding het beste past. Begeleiding door een studiecoach of een buddy, bijvoorbeeld een oudere student met ook een ondersteuningsbehoefte, zou beter zijn. En dat ze er zijn op het moment dat ik ze nodig heb. Zij kunnen ervoor zorgen dat alle betrokken leraren altijd op de hoogte zijn van de ondersteuningsbehoefte, zodat zij hier adequaat op kunnen handelen.

” Omdat niet alle leraren op de hoogte zijn van mijn beperking had ik vaak last van stress, waardoor ik de structuur verloor en het een chaos werd in mijn hoofd”

 De impact van corona

Met het afstandsonderwijs is het lastiger communiceren. Onduidelijke communicatie geeft stress en frustratie. Hierdoor verlies ik het overzicht en is het lastig om opdrachten te maken. Leraren moeten met het versturen van de opdracht ook een korte uitleg meesturen per e-mail. Zodat het voor mij duidelijker wordt wat de bedoeling is. Tijdens het volgen van online lessen is het belangrijk dat er nog kort wordt samengevat en gecheckt wordt of iedereen het heeft begrepen. Voor mij is het belangrijk dat ik de opdrachten schriftelijk kan maken in mijn eigen tempo.

Tips voor onderwijswijsprofessionals

Als tips wil ik de leraren meegeven dat ze de persoon als individu moeten zien. Denk in oplossingen en niet in problemen. Probeer duidelijk te krijgen wat de student nodig heeft en laat zien dat hij of zij er mag zijn. Neem gevoelens serieus. Wees eerlijk als je een fout maakt of iets niet weet. Fouten maken mag. Geef dit aan, zodat je samen met de student kunt kijken hoe het anders kan. Daar leer je als professional ook weer van. We zijn geen proefkonijnen en weten heel goed wat we (nodig) hebben om succesvol te kunnen studeren.

Tips voor studenten met een ondersteuningsbehoefte

Wees eerlijk naar de school over je beperking. Denk, voorafgaand aan je intakegesprek, goed na over wat je nodig hebt. Kom altijd op voor je rechten. Scholen hebben een zorgplicht voor passend onderwijs en moeten jou dus zo goed mogelijk begeleiden. Leraren maken ook fouten. Laat dan vooral je stem horen en geef aan wat beter kan. Laat je niet gek maken door mensen die zeggen dat je gaat falen. Jij weet dat je het kan!

Tips voor medestudenten

Medestudenten kunnen me gewoon zien als persoon en niet als de beperkte en daarnaast moeten ze begrijpen dat niet iedereen verbaal even goed is. Het is prettig als ze meer rekening houden met de non-verbale communicatie waaruit vaak de gevoelens blijken. En dat, als ik in gesprek ben, ze het geduld kunnen opbrengen om met mij in gesprek te blijven, omdat ik soms naar woorden moet zoeken. Anders loop ik weer tegen de muur van mijn beperkingen op.”

Deel ook jouw verhaal!

Ervaar jij ook belemmeringen tijdens je studie door jouw functiebeperking of extra ondersteuningsvraag? Wij zijn benieuwd naar jouw verhaal. Via onderstaande button vind je de vragenlijst als input voor jouw verhaal. Samen met jou maken wij daarvan een ervaringsverhaal met impact!

Gerelateerde items

‘Je opstellen als onbevooroordeelde onderwijsprofessional is het allerbelangrijkste’

‘Diversiteit maakt het interessant; we kunnen juist van elkaar leren’

‘Vraag goed door, vaak komt het echte verhaal als de student de deurklink al in de hand heeft’