Intentieverklaring VN-verdrag als impuls voor inclusiever onderwijs

Fontys: studenten in gesprek met CvB over tips en tops

logo VNverdrag met wereldkaart en logo fontyshogeschool

22 december 2020

Afgelopen jaar ondertekende Fontys de intentieverklaring VN-verdrag. Een verklaring met een gezamenlijke ambitie, procesafspraken en doelstellingen voor inclusiever onderwijs. Binnen de werkgroep VN-verdrag werkt Fontys samen met andere onderwijsinstellingen die ook werk willen maken van inclusief onderwijs. ECIO faciliteert deze werkgroep en ondersteunt hen daarbij. Marit Schreurs (ECIO) was aanwezig bij het gesprek tussen Joep Houterman, CvB-voorzitter, en de studenten Bart en Yves over inclusief onderwijs. De studenten zijn ervaringsdeskundigen als het gaat om studeren met een ondersteuningsvraag.

online meeting met CvB'er en twee studenten

Houterman: “Inclusief onderwijs is voor Fontys heel breed. Het gaat erom dat alle studenten die ergens een barrière ervaren, mogelijkheden krijgen om de studie te blijven volgen. Studenten ervaren soms beperkingen waarvan we ons onvoldoende bewust zijn. Als organisatie is het van belang dat wij duidelijk hebben waar belemmeringen liggen en dat we daar bewust mee aan de slag gaan.”

Docent is vaak de poort naar ondersteuning

Bart en Yves volgen de ICT-opleiding aan Fontys. Bart is erg tevreden is over de extra ondersteunende voorzieningen die de opleiding biedt. Na een moeilijke ervaring bij een andere onderwijsinstelling heeft hij zijn weg bij Fontys gevonden. Student+, een voorziening van Fontys Hogeschool ICT, speelde hierbij een belangrijke rol. Ook Yves maakte hiervan gebruik. Docenten wezen hen op Student+. Dit laat ook direct het belang zien van goed geïnformeerde docenten: deze kennis en kunde moeten bij docenten aanwezig zijn, maar dat is nog niet altijd het geval.

Student+ biedt trainingen, workshops en individuele en groepscoachingstrajecten voor studenten die extra ondersteuning nodig hebben. Zoals studenten met een vorm van autisme, ADD, ADHD, dyslexie of faalangst of studenten, die moeite hebben met plannen en organiseren van hun studie, met lichamelijke en/of psychische klachten of die hun studie combineren met topsport of mantelzorgtaken.

Verschillen tussen de opleidingen van Fontys

Door verschillende regels en initiatieven tussen de Fontysopleidingen is er nog veel verschil in aanbod. “Waar het bij ICT heel goed gaat, gaat het op andere plekken nog moeizaam,” aldus Houterman. Daarom werkt Fontys aan een nieuwe strategie waarbij het netwerken binnen de organisatie een belangrijk onderdeel is. “Door van elkaar te leren, kunnen we ervoor zorgen dat ieder instituut een bepaalde basiskennis omtrent toegankelijkheid heeft”, stelt Houterman. Bart ziet hier het belang van in. “Als je je expertise deelt met andere opleidingen, dan blijft deze basiskennis ook bestaan als een her-organisatie zou plaatsvinden.”

Aandachtpunten voor inclusiever onderwijs

Bart en Yves zijn tevreden maar ook kritisch. Zo geeft Yves aan dat het vinden van de juiste voorziening niet eenvoudig was. Hoe verder hij in de opleiding kwam, hoe minder aandacht er was voor persoonlijke ontwikkeling. Hierdoor werd ook minder snel gesignaleerd en liep hij vast. “Fontys is nog niet op het punt waarbij we geen studenten meer zullen kwijtraken, omdat ze de hulp krijgen die ze nodig hebben.” Daar is Houterman het mee eens: “Die illusie heb ik ook niet, maar we kunnen zeker kijken naar de stappen om daarnaartoe te werken.”

Hoe kom je erachter wat je nodig hebt?

Het belang van de juiste informatievoorzieningen en het hebben van een duidelijk aanspreekpunt werd meermaals benoemd als belangrijke stap. Naast dat docenten moeten beschikken over de benodigde kennis, moet de informatie ook goed gecommuniceerd worden. Nu wordt verwacht dat je dit zelf uitzoekt. Zo gaf Yves aan dat bij binnenkomst werd gezegd “mocht je iets nodig hebben, kijk op student+, en succes!” Het platform heeft zoveel voorzieningen waardoor het moeilijk is om te vinden wat je echt nodig hebt. Houterman: “We doen dus eigenlijk aan underselling? We hebben veel mooie voorzieningen, maar dat alleen aanbieden, is niet voldoende. We moeten dit beter kenbaar maken.”

Volgens Bart start de informatievoorziening nog eerder: “Vanaf de open dag is de communicatie al belangrijk. Ik kan veel vertellen over mijn ervaringen op de ICT-opleiding, maar niets over andere Fontys-opleidingen. Bij een andere opleiding loop je nog steeds het risico dat je als student met een ondersteuningsvraag vastloopt. En dat is zonde”. “Wees eerlijk over het ondersteuningsaanbod, zodat studenten weten waar ze aan toe zijn, ook al is het aanbod niet volledig.” Houterman noteert alle geopperde tips: “ik denk dat de groep studenten die persoonlijke aandacht willen, heel groot is. Iedereen wil gezien worden. Als dit niet gebeurt dan haken ze af”.

Geen drempel om onze ervaringen te vertellen

Bart: “Het was een prettig gesprek”. Yves: “Ik merk ook dat er geen drempel is om aan te geven wat wij niet goed of minder goed vinden”. Houterman: “Ik wil jullie graag bedanken voor jullie openheid, mijn complimenten hiervoor!” Fontys heeft al goede stappen voor inclusiever onderwijs gezet. Naast de goede initiatieven zien we ook een toekomst met een nog duidelijker en passend aanbod op alle Fontys-opleidingen, aldus Bart en Yves. Het blijven voeren van open gesprekken zoals deze helpt hierbij. Dit brengt je als hogeschool alleen maar verder!

NB: onder studenten met een ondersteuningsvraag verstaan we studenten die belemmeringen ondervinden vanwege een functiebeperking, chronische ziekte, psychische klachten, zwangerschap, jong ouderschap, gendertransitie of bijzondere familieomstandigheden zoals mantelzorg.

Gerelateerde items

Inbedding VN-verdrag Handicap en sociaal model handicap in Nederlandse hbo-curricula

Internationale Dag van Mensen met een Beperking | Magazine impact VN-verdrag op hoger onderwijs