Inclusief onderwijs: verantwoordelijk voor elkaar én ieder ook voor zichzelf

Portret Hanzehogeschool Groningen over inclusief onderwijs

Foto Peter Siebrecht

24 juni 2021

De Hanzehogeschool Groningen streeft inclusief onderwijs na. Als beleidsadviseur Studentenwelzijn en Inclusie houdt Peter Siebrecht zich bezig met de vraag hoe je ervoor zorgt dat het onderwijs toegankelijk is voor een groep die per definitie ‘exclusief’ is.

” Als gemeenschap zijn we verantwoordelijk voor elkaar en ieder ook voor zichzelf. ” – Peter Siebrecht

“In deze baan heb ik beleid ontwikkeld om de toegankelijkheid van het onderwijs te vergroten. Daarnaast zorg ik voor de implementatie van dat beleid. Dat lukt alleen als er voldoende draagvlak is. Het gaat dus om het bij elkaar brengen van de juiste mensen, het vertalen van hun wensen naar een concreet implementatieplan en dan het uitvoeren van datzelfde plan. Dit in een jaarlijkse cyclus, zodat de voortgang en kwaliteit geborgd zijn.

Aanjagers

Inclusie is een cultuur en dat is van iedereen. Zover zijn we nog niet. Binnen Hanze werk ik bij Hanze Student Support, sinds 2020 een afdeling waar decanen en psychologen zitten. Wij zijn de aanjagers van het thema studentenwelzijn en inclusie. Er is binnen Hanze (nog) geen eigenaarschap van het thema inclusie. Vanuit Hanze Student Support willen we dat wel, maar hebben we de handvatten niet. De afdeling is net gestart en moet nog positie krijgen in de organisatie. Dit is een uitdaging voor de komende tijd.
Onze decanen en psychologen hebben veel overleg met de onderwijsprofessionals binnen de school met medeweten van de studenten. Hanze Student Support is regelmatig aanwezig bij overleg met examencommissies en studieloopbaanbegeleiders. We werken centraal en onafhankelijk van de school. Als er vragen zijn, komt de decaan naar school toe. De lijnen binnen de school zijn er en ook de afstemming met de stafbureaus is geregeld. Wij hebben binnen elke school ook een aandachtsfunctionaris studeren met een functiebeperking. Eén van onze doelen is dat deze mensen een meer aanjagende functie krijgen.

Student als student zien

Ik ondersteun in mijn functie geen studenten, maar ben een beleidsmedewerker die mensen bij elkaar brengt en motiveert, meedenkt in oplossingen en verandering. Mijn motto is inclusie voor alles en iedereen. Ik werk aan inclusiviteit voor iedereen. De meest voorkomende ondersteuningsvragen zijn cognitieve en psychische belemmeringen. Als een student komt, kunnen we bijna altijd helpen. Dat is helaas vaak ad-hoc werk. En soms zijn er geen mogelijkheden, daar zijn we dan ook direct duidelijk over. De student is zelf verantwoordelijk en is zelf eigenaar van het probleem. Hij moet zelf aangeven wat hij nodig heeft. Dan kunnen we helpen. Als het kan intern, maar we verwijzen ook door naar externe partijen en geven hier advies over. Wat naar mijn idee niet werkt, is de student als patiënt zien.

” Wij zien onze student als student. We leggen hem niet te veel in de watten! Individuele problemen horen bij het leven. De student moet zelf een oplossing vinden voor zijn probleem; dit is een onderdeel van volwassen worden. Wij zijn er om de student daarin te ondersteunen. ” – Peter Siebrecht

Wat wel werkt is ondersteunen in dat proces van volwassen worden. Ik laat iemand graag zelf zijn weg vinden. Maar loopt een student vast, dan zijn we er voor hem.

Durf te delen

Naar mijn mening zijn we in onze cultuur teveel bezig met kennis. Studiesucces zit veel meer in gevoel: durf te delen waar je mee zit. Durf naar anderen te kijken die ook hun problemen hebben. Mijn doel is dat iedereen in een klas zich onderdeel van de groep voelt, zich veilig voelt en de verbinding aangaat. Het is een fijn gevoel als je gedragen wordt binnen een groep. Bij inclusief onderwijs zorg je met elkaar voor allen. Iedereen hoort erbij. Als gemeenschap zijn we verantwoordelijk voor elkaar en ieder ook voor zichzelf.”

Gerelateerde items

‘Je opstellen als onbevooroordeelde onderwijsprofessional is het allerbelangrijkste’

‘Diversiteit maakt het interessant; we kunnen juist van elkaar leren’

‘Vraag goed door, vaak komt het echte verhaal als de student de deurklink al in de hand heeft’