Een andere kijk op ondernemerschap voor een inclusievere arbeidsmarkt

Afbeelding foto Edwin Teljeur van Wij zijn Meo
Foto: Judith Cappon

26 mei 2021

‘Gelijke kansen voor iedereen’, is het motto van Edwin Teljeur, directeur van Wij zijn MEO. Een organisatie met een hoogwaardige dienstverlening waar medewerkers met een arbeidsbeperking hun talenten kunnen ontplooien. Een mooi praktijkvoorbeeld van grote maatschappelijke betrokkenheid. ECIO ging met Teljeur in gesprek. Zijn ervaringen en tips voor werken met mensen met een arbeidsbeperking zetten we hieronder uiteen.

Wij zijn MEO

Wij zijn MEO heeft 45 medewerkers in dienst, waarvan ongeveer 50% een arbeidsbeperking heeft. Dit zijn mensen met een functiebeperking (lichamelijk/chronisch/psychisch), maar ook mensen die bijvoorbeeld uit de bijstand komen, een Wajong-uitkering hebben of vluchteling zijn. “Wij hebben veel mensen met een arbeidsbeperking in dienst en zijn daarover heel erg tevreden,” aldus Teljeur. Om betrokken te blijven in het onderwijs en sociaal ondernemerschap is Teljeur lid van de Raad van Advies van Nova College en bestuurslid van Code Sociaal Ondernemen.

Begeleiding van werknemers met een arbeidsbeperking

“Onze medewerkers met een arbeidsbeperking worden goed begeleid. Met regelmaat voeren we gesprekken over hoe we hen het beste kunnen ondersteunen, zodat ze prettig kunnen werken. We zorgen daarbij wel voor een goede balans binnen onze organisatie. Het mag nooit ten koste van anderen gaan. Als we merken dat het niet lekker loopt bij een medewerker met een arbeidsbeperking, schakelen we soms een jobcoach in. Wij zijn er trots op een sociale onderneming te zijn. Maar wij zijn geen zorginstelling! De reguliere medewerkers focussen zich op hun primaire taak en hebben oog en interesse voor de zachte kant.”

” We denken in mogelijkheden, creëren openheid en bieden veiligheid, zo zetten we onze medewerkers in hun kracht.”

Instroom en doorstroom werknemers met een arbeidsbeperking

“De werknemers komen meestal bij ons binnen via een vacature. Vaak worden zij ook naar ons doorverwezen door gemeenten en bijvoorbeeld jobcoaches. Als het via ons netwerk niet lukt een geschikte kandidaat te vinden, dan zetten we de vacature uit via Indeed. Nieuwe werknemers met een Wajong-uitkering belanden eerst in een ‘trajectperiode’. In deze periode kan deze nieuwe collega wennen aan zijn/haar nieuwe bestaan als werkende. Na een bepaalde periode zijn de werknemers uitgeleerd en stromen ze door naar een andere functie of een andere werkgever. In enkele gevallen met behulp van een jobcoach. Vanwege corona zijn er minder werknemers die uitstromen, waardoor velen een contractverlenging hebben gekregen.”

Ervaringen met stageplaatsen

“Wij hebben niet heel goede ervaringen met stages. De stagecoördinatoren begrijpen niet altijd onze missie. Zij zijn al lang blij dat ze een stageplek hebben gevonden voor hun student met een functiebeperking. En denken dat het dan wel goed komt, omdat wij ervaring hebben met mensen met een functiebeperking. Maar wij zijn geen zorginstelling. Wij vragen niet alleen maar stagiaires met een functiebeperking. Het is belangrijk dat er een eerlijke verhouding is tussen het aanbod.

Voor stagecoördinatoren van onderwijsinstellingen heb ik de volgende tips

 • Vraag je af wat de organisatie nodig heeft om de zorgstudent een stageplek te kunnen bieden en onderzoek samen met de werkgever de mogelijkheden.
 • Voer een open gesprek met de stagiaire zodat hij of zij aangeeft wat nodig is om goed te kunnen functioneren.
 • Denk meer vanuit werkgeversperspectief.
 • Hanteer een checklist: wat heeft de zorgstudent nodig (tijdens de studie/stage).”

 Mijn tips voor werknemers met een functiebeperking

 • Gewoon doen! Er zijn veel werkgevers die graag gebruikmaken van jouw talenten.
 • Meld je aan bij het doelgroepregister van UWV. Hiermee kan de werkgever gebruikmaken van de no riskpolis, waardoor de organisatie geen risico loopt.

Mijn tips voor werkgevers

 • Stel je open voor mensen met een arbeidsbeperking. Laat ze ervaren dat ze welkom zijn. Zie de voordelen! Speel open kaart en wees duidelijk over het aanbod, salaris en toekomstbeeld. In sommige gevallen zijn mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt overgekwalificeerd. Dan heb je hier als werkgever voordeel van. Bijvoorbeeld wanneer iemand, vanwege een functiebeperking, een stap terug wil doen omdat ze tijd voor zichzelf nodig hebben. Zij nemen vaak genoegen met een lager salaris en/of een verkorte werkweek.
 • Bekijk de financiële mogelijkheden in de advieswijzer doelgroepregister. Mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt hebben vaak een ‘rugzakje’. De inzet van een jobcoach kan dan bijvoorbeeld hieruit betaald worden. Denk dus in mogelijkheden.
 • Naar verwachting wordt thuiswerken de norm waarmee een groter beroep wordt gedaan op de zelfstandigheid. Creëer vergader- en ontmoetingsplekken op kantoor zodat je binding met de werknemers onderling behoudt. Ook wij gaan ons gebouw zodanig inrichten.
 • Zorg voor een inclusieve digitale infrastructuur.
 • En sluit mensen met een arbeidsbeperking niet uit.”

Deel ook jouw verhaal!

Draag jij als werkgever ook bij aan duurzame inzetbaarheid van mensen met een arbeidsbeperking? Deel dan ook jouw ervaringen van inclusief werkgeverschap.