ECIO-programmamanagement bij de VU voor inclusieve onderwijsaanpak

Marjolein Büscher-Touwen | ECIO

01 december 2021

‘Het inclusiever maken van de instelling met focus op algemene toegankelijkheid en studeerbaarheid’. Dit was de opdracht voor Marjolein Büscher-Touwen, die als interim programmamanager Studeren met een functiebeperking in 2019 bij Vrije Universiteit Amsterdam (VU) werd aangesteld. Met haar expertise en vaardigheden is een meerjarenprogramma Studeren met een functiebeperking opgesteld. Het programma en de bijbehorende projecten zijn opgestart en de eerste resultaten zijn een feit. Marjolein blikt kort terug en deelt haar ervaringen.

“Als interim programmamanager heb ik de VU van mei 2019 – mei 2020 en daarna nog zes maanden in 2021 voor een dag per week ondersteund. Mijn eerste taak was het opstellen van het meerjarenprogramma Studeren met een Functiebeperking met betrokkenen en deze goedgekeurd te krijgen. Deze eerste mijlpaal is in september 2019 bereikt met groen licht van de portefeuillehouders Onderwijs. Ook zijn geformuleerde doelen en activiteiten voor de resterende maanden in 2019, de zogenaamde quick wins, rondom informatievoorziening gerealiseerd. Mijn collega Elke van Doorn ondersteunde hierbij.

Foto waarin Elke van Doorn aan het werk is

Ik heb nauw samengewerkt met de geworven projectleiders en de eerste opdracht voor hen was het opstellen van de project-initiatiedocumenten. Tevens was ik secretaris van de stuurgroep en bewaakte de overall-voortgang van het programma. Tijdens het werk heb ik de klankbordgroepen van studenten en medewerkers regelmatig geconsulteerd. In 2021 heb ik als programmamanager tevens de rol van projectleider vervult en zelf nauw samengewerkt met de lopende projectgroepen.”

Projecten Informatievoorziening, Toegankelijkheid en Studeerbaarheid

De projecten Informatievoorziening en Toegankelijkheid zijn in 2020 gestart. De informatievoorziening voor (aankomende) studenten en medewerkers wordt verbeterd en een Infopunt studeren met een functiebeperking gaat gerealiseerd worden. Binnen het project Toegankelijkheid wordt een verbeterslag gemaakt met de digitale en fysieke toegankelijkheid. Tevens wordt continu gewerkt aan bewustwording aangaande inclusief onderwijs. Het project Studeerbaarheid start als het goed is in januari 2022 en richt zich op inclusiviteit en toegankelijkheid in het onderwijsprogramma en bij de toetsing. Zodat zowel studenten met een functiebeperking als alle andere studenten van de VU profijt hebben van meer inclusief onderwijs.

” Marjolein heeft ons de afgelopen periode op fantastische wijze in de goede richting gezet ” – Yvonne Berkhoff, (destijds) hoofd Centrale Studentbegeleiding VU 

Per 1 november 2021 is de rol van programmamanager door Marjolein overgedragen aan haar opvolger Petra Veltman.

Meer informatie over ondersteuning met interim projectmanagement?

Wil je met jouw onderwijsinstelling een slag maken naar inclusiever onderwijs? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. We bespreken graag met jou de mogelijkheden.

Gerelateerde items

Nieuw beleids- en implementatieplan studentenwelzijn BUas met ECIO-beleidsscan

Monitor Beleidsmaatregelen 2020 – 2021 | hoe toegankelijk is het hoger onderwijs?

Maak werk van inclusief onderwijs met Nationaal Programma Onderwijs

Monitor Beleidsmaatregelen | bevindingen over studeren met een ondersteuningsvraag uitgelicht

Beleidsscan helpt Graafschap met volgende stap naar inclusief onderwijs

Analyserapport NSE 2019: studeren met een functiebeperking in het wetenschappelijk onderwijs