Coronaproof onderwijs | duurzaam studeren met een ondersteuningsvraag

04 september 2020

Hybride onderwijs lijkt, met de kennis van nu, de beste manier om onderwijsactiviteiten vorm te geven: een combinatie van online en fysiek onderwijs op 1,5 meter afstand. Met de nadruk op online onderwijs worden studenten met een ondersteuningsvraag extra uitgedaagd tot het nemen van de eigen regie op hun studiesucces. Hoe zorgen we ervoor dat ook studenten met een ondersteuningsvraag aangehaakt blijven en duurzaam kunnen studeren?

Onder druk werd veel vloeibaar

Ik ben geïnspireerd door het ondernemerschap binnen het onderwijs. De mooie initiatieven voor online onderwijs en het in verbinding blijven met de studenten. Het versneld nemen van concrete maatregelen en het oplossen van acute problemen. Inspirerend zijn ook de daarbij uitgesproken wensen voor de lange termijn om nu écht door te gaan pakken. Zoals fundamentele aandacht voor het welzijn van studenten en flexibiliteit in persoonlijke leerroutes, passend bij de gezondheid en belastbaarheid van een student.

‘One size’ past niet alle studenten met een ondersteuningsvraag

De versnelde digitalisering van het onderwijs, waardoor studenten ook vanuit huis en in eigen tempo hun lessen kunnen volgen, is een stap in de goede richting. Dit geldt echter niet voor iedereen. Studenten met concentratieproblemen, depressieve gedachten en financiële kwetsbaarheid zijn met deze omslag kwetsbaarder. Focus houden op sociale binding en de motivatie van studenten om te studeren is belangrijk. Ook een betrouwbare internetaansluiting, de toegankelijkheid van leermaterialen en de beschikbaarheid van ondersteuning zijn cruciaal. Velen ervaren dan ook angst vanwege corona en de nieuw manier van leren en werken.

Het coronatijdperk bezien door student met een functiebeperking

Het leven van Vivian van Leeuwen speelt zich al zo’n twaalf jaar grotendeels thuis en online af. Van in de brugklas thuis toetsen maken tot de laatste tweeënhalf jaar fulltime thuis bezig zijn met haar minor, scriptie en stage in het afstandsonderwijs. Met haar mooie en positieve blog ‘Ik werkte al thuis voordat het cool was (laat staan verplicht)’ geeft Vivian een inkijkje op haar beleving in coronatijd mét tips om thuiswerken tof en doeltreffend te maken.

“Het is niet cool wat er nu met de wereld gebeurt. Maar als in je eigen bubbeltje zitten en ‘in je eigen wereldje je ding doen’ momenteel het best mogelijke is, waarom zou je daar dan niet vol voor gaan?”

Nu is het tijd voor doorpakken

De vele initiatieven, om de nadelige effecten voor studenten zoveel mogelijk te beperken, bieden een basis om op door te pakken. In de aanloop naar het ECIO-congres in februari 2021, zet ECIO uitdagingen voor structurele aandacht en duurzame oplossingen voor studenten met een ondersteuningsvraag[1] centraal. Uitdagingen voor beleidsmakers en –uitvoerders en iedereen die wil bijdragen aan het vormgeven van duurzaam toegankelijk en inclusief onderwijs in coronatijd. Verschillende initiatieven voor studentenwelzijn vind je op onze website.

Samen sterker

ECIO faciliteert verschillende netwerken en werkgroepen voor het delen van kennis, ervaringen, good practices en knelpunten. Initiatieven voor het samen werken aan verduurzaming van toegankelijk inclusief onderwijs. Wil je hier meer over weten? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen je graag.

[1]  Onder studenten met een ondersteuningsvraag verstaan we studenten die belemmeringen ondervinden vanwege een functiebeperking, chronische ziekte, psychische klachten, zwangerschap, jong ouderschap, gendertransitie of bijzondere familieomstandigheden zoals mantelzorg.

Gerelateerde items

ECIO lanceert landelijke Kennisbank Studentenwelzijn ter bevordering welbevinden studenten