Ongekende toeloop op buddyprogramma voor studeren met een functiebeperking

foto richard horenberg

01 april 2021

Alweer ruim een jaar geleden won Richard Horenberg, student aan de Universiteit van Utrecht, de ECIO Frank Award 2019. Een hectisch jaar, mede door de intrede van het coronavirus en ook de afronding van zijn geneeskundestudie. Met de geldprijs is geïnvesteerd in het bestaande buddyprogramma voor meer individuele begeleiding van studenten met een functiebeperking. Richard was aanjager van studeren met een functiebeperking en richtte hiervoor in 2017 het Studentenplatform op. Samen blikken we met hem terug naar de behaalde resultaten en de impact hiervan.

Herverdeling van taken voor toekomstbestendige coördinatie Platform

“Door de flinke toeloop is ook de belasting van het coördinatorschap, zeker in combinatie met een studie, flink toegenomen. Van enkele uren beslaat het nu ruim een halve weektaak. Voor een toekomstbestendige coördinatie zijn de organisatietaken herverdeeld. Een aantal taken zijn nu bij andere medewerkers, zoals studentendecanen en beleidsmedewerkers, van de Universiteit Utrecht (UU) belegd. Blauwdrukken van activiteiten voor toekomstige edities moeten tijdsbesparing opleveren. Want ook aan het evalueren van activiteiten kost veel tijd.

Wij hebben nu een algemene coördinator van het Platform, Hanneke Schroten, die het hele Platform overziet en een buddycoördinator, ingevuld door Renate Bosman, die zich louter bezighoudt met het reilen en zeilen van het buddyprogramma. Deze rolverdeling hebben wij uitgeprobeerd tijdens de overdracht van mijn taken. De eerste ervaringen zijn erg positief, en komt alle componenten van het Platform ten goede. Hierdoor kan het buddyprogramma ook veel meer extra aandacht krijgen.

” Toen ik zag dat mijn opvolgers net zo gedreven en met passie hun werk uitvoeren zoals ik dat deed was ik ook gerustgesteld dat het Platform in de toekomst in goede handen is. ” – Hanneke Schroten

Buddyprogramma en -traject

De afgelopen maanden is de toeloop groot en is een wachttijd voor een buddy onvermijdelijk. Ruim 27 studenten worden maandelijks begeleid. Dit aantal neemt toe. Wij hebben nooit ingezet op actieve promotie omdat studenten ons zelf al wisten te vinden en capaciteit vanaf het begin al een uitdaging was. Met onze acties om buddy’s te werven, krijgen we als neveneffect vaak extra aanvragen van studenten die ook een buddy willen. Een buddytraject kan enkele maanden duren maar ook bijvoorbeeld 2,5 jaar. Deze langere trajecten zijn ook juist de insteek van het programma. Het vult een gat in de begeleidingsketen van de universiteit. Studiebegeleiders hebben lang niet altijd de capaciteit niet om maandenlang, iedere week een uur met een student te spreken over hoe het gaat. Wij kunnen met het buddyprogramma begeleiders laten aanhaken voor extra ondersteuning, waar nodig.

Optimalisatie van buddytrajecten

Een traject van 2,5 jaar is een grote belasting qua capaciteit van de buddypool. Met de nieuwe buddycoördinator zijn afspraken gemaakt voor het doorvoeren van verbeteringen middels de opgedane ervaringen. Zoals trajectevaluaties tussen student en buddy waarbij gekeken wordt of het traject voldoet aan de hulpvraag van de student. Hiermee kunnen we eerder anticiperen en mogelijk ook sneller trajecten definitief afsluiten als de student geholpen is met zijn hulpvraag. Zelfs met deze evaluaties kan na 2,5 jaar blijken dat een student begeleid wil blijven worden door een buddy. Deze student behoudt dan ook gewoon zijn/haar buddy.

Kwaliteitsslag voor verdieping studentbegeleiding

We zetten ook in op kwaliteitsverhoging van het programma. Zo wordt er op dit moment gewerkt aan de training voor in het voorjaar en was er afgelopen week een intervisie met de buddy’s. Hier hebben we ervaringen van het begeleiden van studenten met elkaar gedeeld. Ook werken we aan een uitgebreid handboek met informatie en naslagwerk als handreiking voor buddy’s.

Duurzaam en toekomstbestendig Platform

Het Platform zelf is nu ook duurzaam en toekomstbestendig ingebed binnen de UU. Op papier staan wij nu geregistreerd als een studentenorganisatie. We werken hierbij met een directe opdracht en met leidinggevenden van UU, een creatieve en bijzondere constructie. Het werken vanuit een opdracht geeft duidelijke kaders en beschermd ons bij het stellen van de eigen grenzen van wat we wel en niet oppakken. De UU draagt dus bij aan de ontwikkeling en bekostiging van het Platform en aan de toekomstbestendigheid.

Huiskamer als ontmoetingsplek voor Platformleden

We pleiten voor een fysieke ontmoetingsplek voor het Platform binnen de UU. Vanwege corona is dit stil gelegd. Een fysieke plek waar naast ontmoeting ook buddy’s rustig kunnen werken met studenten, in een privacy gewaarborgde omgeving. Daarbij willen we een vrije inloop en ook timeslots voor buddy’s om met hun student af te spreken. Met de mogelijke verruimingen van de coronamaatregelen is dit ideaal, zeker omdat nu veel openbare koffietentjes nog gesloten zijn. Wij hopen dat de UU ook de meerwaarde hiervan inziet. We zijn in gesprek om dit te realiseren.

Impact coronavirus op huiskamerproject

Natuurlijk was er wel een piekbelasting in maart vorig jaar aan het begin van de coronacrisis en de start van digitaal onderwijs. Activiteiten en voorlichtingen moesten aangepast of uitgesteld worden, dat weer extra tijd kostte. De coronasituatie brengt het huiskamerproject en het inrichten van een ontmoetingsplek wellicht in een stroomversnelling. Maar corona zorgde er ook voor dat veel activiteiten op een alternatieve manier moesten plaatsvinden. Nu zijn bijvoorbeeld de voorlichtingen allemaal online. Via de chat ontvang je veel minder vragen dan bij fysieke bijeenkomsten. Dat maakt het persoonlijk contact beperkt, dat wel erg belangrijk is als het gaat om studeren met een functiebeperking.

Onderzoek fysieke toegankelijkheid

In januari 2021 hebben we een rolstoeltoegankelijkheidsonderzoek afgerond in samenwerking met de vastgoed en campus afdeling van de UU. Alle gebouwen van de UU zijn getest op fysieke toegankelijkheid. De conclusie is in het kort dat er nog veel knelpunten opgelost moeten worden.”

Meer informatie over het vormgeven van inclusief onderwijs

Wil je meer weten over het inrichten en borgen van inclusief onderwijs? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. We gaan graag hierover met je in gesprek.

Deel ook jouw verhaal!

Ervaar jij ook belemmeringen tijdens je studie door jouw functiebeperking of extra ondersteuningsvraag?
Wij zijn benieuwd naar jouw verhaal. Via onderstaande button vind je de vragenlijst als input voor jouw verhaal. Samen met jou maken wij daarvan een ervaringsverhaal met impact!

Gerelateerde items