Buddyprogramma met individuele begeleiding van studenten met een functiebeperking

Richard horenberg1

11 juni 2020

Dit is het initiatief waarmee Richard Horenberg, als eerste wo-student, in 2019 de ECIO Frank Award won. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt binnen het hbo en het wo aan studenten die met een initiatief bijdragen aan het inclusiever maken van de onderwijsinstelling waar zij studeren. Het buddyprogramma was als pilot op Universiteit Utrecht in 2019 al succesvol. Met het gewonnen geldbedrag van € 1000,- wil Richard het buddyprogramma uitbreiden om meer individuele begeleiding te kunnen bieden aan studenten met een functiebeperking. Wij vroegen Richard hoe staat met de ontwikkeling van dit buddyprogramma. Richard vertelt:

Activiteiten rondom het buddyprogramma

“Steeds meer studenten weten ons te vinden. Het buddyprogramma is dan ook een project dat een constante uitbreiding vereist. 2019 was een erg druk jaar met vrijwel een continue grote druk op onze pool van buddy’s. In september en oktober was er zelfs een wachttijd voor studenten. Met de komst van een aantal nieuwe buddy’s in december 2019 en januari 2020 is deze druk iets afgenomen en hebben wij een ruimere capaciteit voor het nieuwe academische jaar. De behoefte aan een buddy blijft toenemen en de eerste studenten die in september gaan starten, hebben zich al gemeld voor ons buddyprogramma. Vanwege de coronacrisis hanteren we de norm om op afstand af te spreken via Skype of telefonisch. In het voorjaar hebben we verder de buddy’s specifiek getraind.

Meerwaarde van communicatietraining

Ik heb veel profijt van de communicatietrainingen die ik via mijn opleiding Geneeskunde heb gevolgd. Communicatievaardigheden, zoals het doorvragen en verwachtingsmanagement, zijn handig als je dokter wordt maar dit zijn ook vaardigheden die buddy’s kunnen ondersteunen bij hun begeleidingsactiviteiten. In maart, nog vlak voor de coronacrisis, organiseerden wij daarom een buddytraining gericht op coachingsvaardigheden. We gingen hierbij in op de ‘De dramadriehoek’, geweldloze communicatie en hebben we ervaringen gedeeld.

Impact corona op offline activiteiten

Het coronavirus heeft helaas ook impact op het Platform. We wilden binnen het Platform starten met een huiskamer als fysieke plek waar studenten naar behoefte kunnen binnenlopen. Het zou tevens een ideale plek zijn voor de buddy’s die met hun studenten willen afspreken. Vanwege het coronavirus zijn vooralsnog vrijwel alle gebouwen gesloten, inclusief het gebouw waar de huiskamer zich bevindt. Het is dus even wachten totdat de gebouwen weer opengaan voordat wij weer verder gaan met dit project. Verschillende activiteiten staan on hold in afwachting van de coronamaatregelen. Ook het rolstoeltoegankelijkheidsonderzoek van alle UU-gebouwen, is tijdelijk gestopt vanwege de sluiting van de gebouwen. In de herfst staan de bachelor- en master-opendagen weer voor de deur. Dit zijn voor ons één van de grotere voorlichtingsevenementen. Mogelijk kunnen we de studenten niet via deze open dagen voorlichten. We zijn nu aan het kijken hoe we studenten van informatie kunnen voorzien over studeren met een functiebeperking in tijden van het coronavirus.

Impact corona op afstandsonderwijs

Corona heeft ook effect op studenten met een functiebeperking. We ervaren dat niet het volledige afstandsonderwijs geschikt is voor alle studenten. Ook zagen we de vragen rondom onderwijsvoorzieningen opeens verdwijnen. Inmiddels hebben docenten en cursuscoördinatoren handvatten gekregen om hun onderwijs toegankelijker te maken. We zien nu ook dat vragen over onderwijsvoorzieningen weer worden gesteld.

Impact van het coronacrisis op mijzelf en mijn studie

Juist op het moment dat ik eigenlijk weer zou starten met mijn laatste coschappen, zijn deze stopgezet vanwege het coronavirus. Inmiddels wordt er weer langzaam opgestart. Hoewel ik nominaal liep, is studievertraging helaas onvermijdelijk geworden. Echter brengt deze bizarre periode mij ook erg veel rust doordat ik minder verplichtingen heb. Ik kan me hierdoor opnieuw opladen voor het laatste stukje van mijn opleiding en de start van mijn carrière.

Verduurzaming Platform Onbeperkt studeren

Ik streef ernaar om eind 2020, begin 2021 af te studeren. Dit is afhankelijk wanneer ik weer kan starten met de coschappen. Gesprekken met de Universiteit Utrecht over de overname van mijn rol binnen het Platform zijn gaande. We hebben enkele scenario’s voor het platform uitgewerkt. Zodra de coronamaatregelen dat toestaan, worden deze gesprekken hervat om te zorgen dat het Platform ook na mijn vertrek duurzaam wordt voorgezet.”

Meer over Richard

Richard studeert geneeskunde aan de Universiteit Utrecht en is initiatiefnemer van het prijswinnende ‘Platform Onbeperkt Studeren’. Uit zijn onderzoek naar toegankelijkheid op de universiteit (2016) bleek dat er behoefte was aan een plek, toegewijd aan studeren met een functiebeperking. Sinds de oprichting in 2017 coördineert Richard het platform en zorgt, naast zijn fulltime studie, voor de dagelijkse sturing. Het Platform bestaat uit studenten met een functiebeperking, die hierdoor hun eigen ervaringen positief inzetten. Onder leiding van Richard verzorgen ze voorlichtingen en beleidsveranderingen, voeren onderzoeken uit, bieden een buddyprogramma aan en stimuleren activiteiten voor betere aansluiting op de arbeidsmarkt.