Beleidsscan helpt Graafschap met volgende stap naar inclusief onderwijs

02 juli 2020

Het Graafschap College heeft altijd voorop gelopen als het gaat om passend onderwijs. In het voorjaar gingen ze samen met ECIO aan de slag met de beleidsscan voor passend inclusief onderwijs in het mbo. De beleidsscan is een strategisch hulpmiddel voor visie en beleidsontwikkeling rondom inclusief onderwijs.

Het Graafschap College wilde meer inzicht in de stappen die nog gezet moeten worden naar onderwijs waarbinnen alle leerlingen, die extra ondersteuning nodig hebben, een goede plek krijgen. Enkele maanden later nam Karien Coppens van ECIO contact met hen op en vroeg hen naar hun bevindingen.

De scan heeft ons input gegeven voor ons Plan van Aanpak om een volgende stap te zetten richting inclusief onderwijs

Alex en Helga

Pilot Beleidsscan

Alex Jansen, manager Loopbaanplein, en Helga van den Enk, senior beleidsmedewerker van het Graafschap College, hebben de beleidsscan samen met ECIO voorbereid en deelgenomen aan de verschillende gesprekken, gefaciliteerd door ECIO. De gesprekken zijn gevoerd met mensen uit alle gelederen van de organisatie: van docenten en trajectbegeleiders, tot communicatie, medezeggenschap, facilitair en College van Bestuur en natuurlijk studenten met een extra ondersteuningsbehoefte. Alex en Helga over hun ervaringen: “Als je middenin de organisatie zit, is het soms lastig om een goed overzicht te krijgen van de stand van zaken. De externe blik van ECIO via de Beleidsscan was daarom heel nuttig. Het heeft een mooi overzicht opgeleverd. De bijeenkomst met de studenten was indrukwekkend, zij hebben ons zoveel waardevolle feedback en adviezen gegeven. Door iedereen bij de aanpak te betrekken, creëer je draagvlak.”

Wet Passend onderwijs

Passend onderwijs legt een zorgplicht bij de onderwijsinstellingen. Dit betekent dat zij verantwoordelijk zijn om alle leerlingen, die extra ondersteuning nodig hebben, een goede onderwijsplek te bieden. Maar hoe geef je dat vorm? Kun je hiermee daadwerkelijk studenten+ passend(er) onderwijs bieden en voorbereiden op een succesvolle overgang naar de arbeidsmarkt? Dit zijn vragen die binnen veel mbo-instellingen leven.

Ook aan de slag met de beleidsscan?

Om duidelijkheid te geven op de vele vragen, die binnen het mbo leven, en inzicht te geven in de stand van zaken heeft ECIO de beleidsscan voor zowel het mbo als het ho ontwikkeld. De opbrengsten van de beleidsscan kunnen gebruikt worden als nulmeting, beleidsevaluatie, voorbereiding op een inspectiebezoek of als input dienen voor beleid en implementatie. Na gebruik van de beleidsscan weet je waar je staat en waar je naartoe wilt, heb je zowel studenten als sleutelfiguren uit de organisatie actief betrokken en vergroot je het draagvlak voor beleidsimplementatie. ECIO ondersteunt onderwijsinstellingen hierbij. Maak vrijblijvend een afspraak om de mogelijkheden te bespreken.

Gerelateerde items