Intentieverklaring VN-verdrag: gastvrij en inclusief als kern

NHL Stenden: studenten in gesprek met CvB over tips en tops

logo VN-verdrag wereldkaart en logo NHL Stenden hogeschool

12 januari 2021

Hogeschool NHL Stenden ondertekende in 2018 de intentieverklaring van het VN-verdrag. Een verklaring met een gezamenlijke ambitie, procesafspraken en doelstellingen voor inclusiever onderwijs. Binnen de werkgroep VN-verdrag werkt NHL Stenden samen met andere onderwijsinstellingen die ook werk willen maken van inclusief onderwijs. ECIO faciliteert deze werkgroep en ondersteunt hen daarbij. Marit Schreurs van ECIO was aanwezig bij het gesprek tussen CvB-lid Mark Otto en Elisa en Jauke, twee studenten met een psychische kwetsbaarheid. Zij gingen in op wat goed gaat en wat beter kan.

Otto: “Wij zijn als hogeschool verantwoordelijk voor het verzorgen van onderwijs voor iedereen. Iedereen moet het diploma kunnen halen en op een goede manier op de arbeidsmarkt terechtkomen.” Otto geeft daarbij aan dat wanneer het bij een student+ even iets minder gaat, je als hogeschool de taak hebt om deze student mogelijkheden te bieden die bijdragen aan studeren zonder belemmering.

Kwetsbaarheid omzetten in kracht

Elisa en Jauke vinden persoonlijk contact een belangrijk speerpunt bij ondersteuning van studenten met een psychische kwetsbaarheid. Dit contact is echter niet altijd vanzelfsprekend. Enerzijds is het voor onderwijsprofessionals lastig om psychische kwetsbaarheid te signaleren en anderzijds is het ook voor de studenten zelf een drempel om hulp te vragen. Elisa heeft, tijdens haar stage bij het praktijkatelier Studiesucces en Welzijn, daarom een peer supportgroep opgezet: “Vanuit mijn eigen ervaringen met psychische problemen, vond ik het mooi om mijn kwetsbaarheid om te zetten in kracht.” Praten met studenten die diezelfde ervaringen hebben, wordt ervaren als iets laagdrempeligs. Jauke neemt ook deel aan deze peer supportgroep en beaamt dit: ‘Iedereen begrijpt je veel sneller. Je hoeft niet altijd je hele verhaal te doen om begrepen te worden. En dat maakt deze peer supportgroep heel waardevol.’

Oprichting van de Peer supportgroep

Het oprichten van de peer supportgroep ging niet vanzelf. Het probleem was dat het nog niet echt gedragen werd bij decanaten, aldus Elisa. “Wij hebben contact gezocht met de decanaten. We gingen met hen in gesprek over wie we zijn, wat wij met de peer supportgroep te bieden hebben en of ze studenten, die kampen met dezelfde problemen, willen doorsturen. Maar dit gebeurde weinig.” Otto: “Ik ben erg blij om te horen dat je de peer supportgroep opgezet hebt. Maar je bent als student dus erg afhankelijk van de decaan welke informatie je krijgt. Vanuit onze hogeschool is het van belang dat decanen dezelfde en alle informatie delen met studenten zodat deze zelf een keuze kunnen maken wat bij hen past enwat hen helpt” De studenten beamen dit: “Ja, of je moet iemand tegenkomen die dat fijn vindt om te doen.”

Eén aanspreekpunt

Wat de studenten leerden van hun eigen ervaringen en gesprekken met de peer supportgroep, is dat het hebben van één aanspreekpunt heel erg belangrijk is. “Wanneer het minder goed met je gaat, heb je geen puf om alles uit te zoeken. Dan is het heel fijn als je op één plek alle informatie kan vinden”, vertelt Elisa. Dat kan dan een persoon of een platform zijn waar je voor meer informatie terecht kan. Bij NHL Stenden en in heel Leeuwarden wordt op dit vlak al veel geboden, maar die losse stukjes moeten nog bij elkaar komen. Otto onderschrijft het belang van verbinding: “De kern hiervan is dat er al veel is, maar je moet hier behoorlijk zelf naar op zoek. Terwijl je juist net dat steuntje nodig hebt om het te vinden. Dat hebben we gewoon nog niet goed met elkaar geregeld.” Als er eenmaal een lijntje is gelegd met de hulp of voorziening die je nodig hebt, dan is de ondersteuning bij NHL Stenden goed. Zo vertelt Jauke: “De betrokken professionals binnen NHL Stenden, die er nu mee bezig zijn en eraan willen werken, doen echt hun best en zijn er voor je. Dat is heel mooi. Alleen de kennis over welke hulp er is en hoe je deze krijgt, is te weinig aanwezig in de gehele onderwijsinstelling.”

Aan de slag!

Otto en de studenten vonden het een fijn en open gesprek over de mogelijkheden voor ondersteuning van studenten+ en opties ter verbetering. Elisa: “Het gesprek aangaan is al zo’n belangrijk begin.” Jauke beaamt dit. Het gesprek geeft Otto extra motivatie om hiermee aan de slag te gaan. “Dit kan beter, er is nog veel te winnen!” Er zijn veel goede mensen en vrijwilligers die zich inzetten volgens de studenten, maar zij kunnen niet alles opvangen. Het is belangrijk om één aanspreekpunt te hebben en het aanbod van hulp en voorzieningen duidelijk en toegankelijk aan te bieden.

NB: Onder studenten+ verstaan we studenten die belemmeringen ondervinden vanwege een functiebeperking, chronische ziekte, psychische klachten, zwangerschap, jong ouderschap, gendertransitie of bijzondere familieomstandigheden zoals mantelzorg.

Gerelateerde items

Inbedding VN-verdrag Handicap en sociaal model handicap in Nederlandse hbo-curricula

Internationale Dag van Mensen met een Beperking | Magazine impact VN-verdrag op hoger onderwijs