AHK zet met beleidsscan stap naar inclusiever onderwijs

ovale tafel met brochures,notitieblokken en pennen die worden klaargelegd door een vrouw met lang blond haar

23 augustus 2021

De Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK) maakt werk van inclusiever onderwijs. Een sterk punt van de AHK is het leveren van maatwerk aan studenten met een ondersteuningsvraag. Daarbij ambiëren ze om nog beter in te kunnen spelen op de hulpvragen van studenten. ECIO ondersteunde hierbij met toepassing van de beleidsscan. Hiermee is onder andere de bestaande ondersteuning voor studenten met een ondersteuningsvraag in kaart gebracht. Tevens is zichtbaar gemaakt hoe de verbindingen tussen studiebegeleiders verder kan worden verbeterd en versterkt.

Doelstelling bij toepassing beleidsscan

De AHK streeft naar een passende vorm van studentenzorg en zorg op maat voor studenten met een functiebeperking of ondersteuningsvraag. Voorwaarden hierbij zijn het realiseren van een betere, professionele signalering, opvang en doorverwijzing van problematieken bij studenten op alle academies van het AHK. Concreet betekent dit dat er vanaf 2021 een gezamenlijke, c.q. vergelijkbare structuur wordt opgezet in aanvulling op de bestaande voorzieningen.

Procesbeschrijving toepassing beleidsscan

ECIO heeft verschillende intakegesprekken gevoerd met de directeur en/of voorgedragen contactpersonen (45-60 minuten). Naast de praktische organisatie van de beleidsscan is de actuele stand van zaken en wensen van de academie en het servicebureau, besproken. Middels het invullen van de beleidsscan en een groepsinterview is per academie en bij het servicebureau input opgehaald op uitvoerend-, management-, en studentniveau. Ongeveer 65 personen vanuit de AHK waren bij het proces betrokken.

Tijdens de groepsgesprekken zijn gezamenlijke ambities en aanknopingspunten geformuleerd aan de hand van de beleidsscan. Zowel sterke punten om te koesteren als verbetering aangaande studeren met een functiebeperking of ondersteuningsvraag en studentenwelzijn stonden daarbij centraal. Duidelijk werd dat de studenten ervaren dat de AHK het ondersteunen van studenten hoog op de agenda heeft staan en bij medewerkers is het ook top of mind. Medewerkers zijn zeer betrokken en bereidwillig en er wordt veel maatwerk geleverd. Om het beleid minder afhankelijk te maken van de individuele medewerkers kunnen kaders, richtlijnen en het op voorhand inclusief inrichten van de begeleidersstructuur de AHK helpen.

Er zijn zeven rapportages, voor zes academies en het servicebureau opgesteld en teruggekoppeld. Aansluitend is op basis van deze rapportages een overall rapportage samengesteld en besproken in een eindgesprek met het CvB. De AHK gaat aan de slag met de aanbevelingen, deze worden geïntegreerd in een groter kader aangaande inclusie, diversiteit en studentenwelzijn.

” Dankjewel voor de prettige samenwerking, we gaan er mee aan de slag! ” – Ellen Lucker, hoofd afdeling Kwaliteit, communicatie en beleid

Meer informatie over de beleidsscan

Met de beleidsscan krijg je niet alleen een beeld van wat er gebeurt, maar ook van hoe dat ervaren wordt. Met de verkregen handvatten kan je direct aan de slag met het aanscherpen van het bestaande beleid of met het formuleren van nieuwe doelen. Denk ook aan borging van kwaliteitszorg en verantwoording richting bijvoorbeeld studenten en inspectie. Wil je als onderwijsinstelling ook aan de slag met de beleidsscan?

Gerelateerde items

ECIO-programmamanagement bij de VU voor inclusieve onderwijsaanpak

Nieuw beleids- en implementatieplan studentenwelzijn BUas met ECIO-beleidsscan

Monitor Beleidsmaatregelen 2020 – 2021 | hoe toegankelijk is het hoger onderwijs?

Maak werk van inclusief onderwijs met Nationaal Programma Onderwijs

Monitor Beleidsmaatregelen | bevindingen over studeren met een ondersteuningsvraag uitgelicht

Beleidsscan helpt Graafschap met volgende stap naar inclusief onderwijs

Analyserapport NSE 2019: studeren met een functiebeperking in het wetenschappelijk onderwijs