Aanscherpen gedachten binnen Hanzehogeschool door uitvoer beleidsscan

04 augustus 2017

Verantwoording over studeren met een functiebeperking in ITK

Bij de instellingstoets kwaliteitszorg (ITK) moeten instellingen zich onder andere verantwoorden over het beleid voor studeren met een beperking en de voorzieningen die geboden worden aan studenten met een beperking. Ter voorbereiding hierop maken diverse instellingen als audit gebruik van de beleidsscan. Ook de Hanzehogeschool heeft in ervaring opgedaan met de beleidsscan/audit van ECIO (voorheen Expertisecentrum handicap + studie). CvB Hanzehogeschool Groningen (Paul van der Wijk) en Lies Korevaar (lector Rehabilitatie Hanzehogeschool Groningen) zien de beleidsscan als een voorbeeld van best practice.

Inclusief onderwijs voor talentontwikkeling van íedere student

CvB Hanzehogeschool Groningen: “Het uitvoeren van de beleidsscan heeft onze gedachten aangescherpt. De gesprekken, die ECIO op basis van de scan voerde met onze medewerkers en studenten, zorgen dat we het onderwerp ‘studeren met een functiebeperking’ opnieuw op de bestuurlijke agenda gezet hebben.”
Binnen de Hanzehogeschool ligt niet alles vast in beleid en is er ruimte voor verbetering. “Maar doorgaans zorgen we wel dat zaken geregeld worden”, aldus Van der Wijk. “Wat gaan we doen om de tevredenheid van studenten met een functiebeperking te verhogen? We investeren in de voorlichting aan onze nieuwe studenten en de digitale toegankelijkheid daarvan. We wisselen meer uit over de verschillen in de tevredenheid van studenten per opleiding. Wat maakt hierbij het verschil? Hierbij laten we ons al enkele jaren gevraagd en ongevraagd adviseren door een Permanente Adviescommissie van studenten, aandachtsfunctionarissen en medewerkers van het lectoraat Rehabilitatie. Dit stimuleert ons om nog sterker te werken aan inclusief onderwijs, waarin we er samen met studenten voor zorgen dat het talent van iedere student tot ontwikkeling komt.”

Dit stimuleert ons om nog sterker te werken aan inclusief onderwijs, waarin we er samen met studenten voor zorgen dat het talent van iedere student tot ontwikkeling komt

Van der Wijk, Hanzehogeschool Groningen

Vreemde ogen dwingen

Lies Korevaar (voorzitter permanente adviescommissie) vult aan: “Het was goed om de scan samen te doen. Het scherpt de gedachten aan, helpt op een rij zetten, verschillen worden duidelijk, we gaan het gesprek erover aan. Het stimuleert ons om meer overeenstemming te krijgen in hoe wij binnen de verschillende opleidingen omgaan met studenten met een beperking. Vreemde ogen dwingen, zo hebben we in korte tijd de audit uitgevoerd met betrokkenheid van medewerkers en studenten dwars door de organisatie. En vreemde ogen dwingen ook door een onafhankelijke voorzitter bij de afname van de scan.”

Gerelateerde items