Ontwikkelen, implementeren en borgen van beleid

Studenten hebben recht op consistent beleid dat hen verder helpt en belemmeringen wegneemt. Studentendecanen, studentenpsychologen, docenten en studiebegeleiders hebben het drukker dan ooit. Er is een ontwikkeling gaande van pleisters plakken en brandjes blussen naar preventie en inclusie. Dat vraagt veel van medewerkers en de inrichting van onderwijs, gebouwen en voorzieningen. Het kan een kwestie van een lange adem zijn, maar je staat er niet alleen voor. ECIO ondersteunt onderwijsinstellingen in het hoger onderwijs en het mbo hierbij. Bijvoorbeeld met advies, training, instrumenten, tips en handreikingen.

Visie- en beleidsontwikkeling: maak gebruik van de beleidsscan

ECIO ondersteunt onderwijsinstellingen bij visie- en beleidsontwikkeling. Het benoemen van eigenaarschap is hierbij een belangrijk startpunt: wie is binnen je onderwijsinstelling verantwoordelijk voor beleids(door)ontwikkeling op het gebied van inclusief onderwijs? Voor het in kaart brengen van de huidige en gewenste situatie kun je gebruikmaken van de door ECIO ontwikkelde beleidsscan. Deze wordt zowel online als offline aangeboden. De beleidsscan zoomt in op de volgende vragen:

 • Wat is de visie van onze onderwijsinstelling op studeren met een functiebeperking en studentenwelzijn?
 • Waar staat onze onderwijsinstelling en waar willen we naartoe?
 • Hoe ontwikkelen en implementeren we dit beleid?
 • Hoe zorgen we voor draagvlak en commitment binnen alle lagen?
 • Wat vraagt inclusief onderwijs van onze organisatie?

Toepassing beleidsscan onderwijsinstellingen

De beleidsscan kan toegepast worden in verschillende varianten, zoals:

 • instellingsbreed een audit met studenten en een audit met professionals. Hierbij wordt een totaalrapport geschreven met de resultaten van beide audits.
 • per academie/faculteit een integrale audit met zowel studenten als professionals. Elke academie/faculteit krijgt een eigen rapport en daarnaast kan er nog 1 overall rapportage worden opgesteld.

Deze onderwijsinstellingen gingen je voor:

 • Hanzehogeschool Groningen (4 audits)
 • Hogeschool Utrecht
 • NHL Stenden Hogeschool
 • Hogeschool Zuyd (3 audits en overall rapportage)
 • Erasmus Universiteit Rotterdam (8 audits)
 • Hogeschool Inholland (6 audits)
 • Technische Universiteit Delft (1 audit met studenten, 1 audit met onderwijsprofessionals, 1 totaalrapportage)
 • Technische Universiteit Eindhoven
 • BUAS (1 audit met studenten, 1 audit met onderwijsprofessionals, 1 totaalrapportage)
 • Inholland (6 domeinaudits en 1 overall rapportage)
 • Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten: 6 academie audits, 1 audit op centraal niveau, 7 subrapportages, 1 overall rapportage)
 • Graafschap College

Flexibel en gepersonaliseerd onderwijs: maak gebruik van de FlexScan

De roep om meer vernieuwing in het (hoger) onderwijs neemt toe. In de zin van meer flexibiliteit, gepersonaliseerd onderwijs, beter inspelen op behoeften en kenmerken van lerenden én het bedrijfsleven. Om het hbo hierbij te ondersteunen heeft CINOP/ECIO, in samenwerking met enkele hogescholen, de FlexScan ontwikkeld.

Prioritering studentenwelzijn: maak gebruik van het Kompas Studentenwelzijn

Het Kompas Studentenwelzijn helpt je met de prioritering van de belangrijkste aspecten: waar zet je op in en hoever wil je hierin gaan. Een aanpak voor een gedeeld beeld en gezamenlijke taal voor het bevorderen van studentenwelzijn. ECIO heeft hiervoor een online en een offline module ontwikkeld.

Ondersteuning in diverse varianten

Als bekend is waar je onderwijsinstelling staat, waar je naartoe wilt en wie de thema’s inclusief onderwijs en studentenwelzijn aanjaagt, kan de verdere route worden bepaald. ECIO adviseert en ondersteunt onderwijsinstellingen bij het ontwikkelen en implementeren van beleid. De daadwerkelijke verandering is waar het uiteindelijk om draait. Je kunt bij ons terecht voor ondersteuning in diverse varianten, zoals het gebruik van een strippenkaart of inhuur op ad interim basis waarin wij ontwikkelen en implementeren van beleid samen regelen.

Heel leuk om eens op deze wijze met elkaar te bespreken hoe wij het beleid met betrekking tot studeren met een functiebeperking ervaren en hiermee impliciet verbetersuggesties te kunnen geven.

Student