Ontwikkelen, implementeren en borgen van beleid

Studenten hebben recht op consistent beleid dat hen verder helpt en belemmeringen wegneemt. Studentendecanen, studentenpsychologen, docenten en studiebegeleiders hebben het drukker dan ooit. Er is een ontwikkeling gaande van pleisters plakken en brandjes blussen naar preventie en inclusie. Dat vraagt veel van medewerkers en de inrichting van onderwijs, gebouwen en voorzieningen. Het kan een kwestie van een lange adem zijn, maar je staat er niet alleen voor.

ECIO ondersteunt onderwijsinstellingen in het hoger onderwijs en het mbo bij het inrichten van passend onderwijs met de FlexScan en UDL. De beleidsscan, Kompas studentenwelzijn en de Inclusietool (in ontwikkeling) geven je daarbij inzicht op visie, beleidsontwikkeling en -implementatie. Bekijk ook het trainingsaanbod, ervaringsverhalen en handreikingen op de website die je daarbij ondersteunen.

Flexibel en gepersonaliseerd onderwijs

De roep om meer vernieuwing in het (hoger) onderwijs neemt toe. In de zin van meer flexibiliteit, gepersonaliseerd onderwijs, beter inspelen op behoeften en kenmerken van lerenden én het bedrijfsleven. Om het hbo hierbij te ondersteunen heeft CINOP/ECIO, in samenwerking met enkele hogescholen, de FlexScan ontwikkeld. Ook met Universal Design for Learning (UDL) creëer je onderwijs waarbij ruimte is voor elk studerend talent.  Een onderwijsontwerp, met diversiteit als uitgangspunt, dat rekeninghoudt met de verschillende leerstijlen, talenten en mogelijke belemmeringen.

Beleidsscan voor visie- en beleidsontwikkeling

ECIO ondersteunt onderwijsinstellingen bij visie- en beleidsontwikkeling. Het benoemen van eigenaarschap is hierbij een belangrijk startpunt: wie is binnen je onderwijsinstelling verantwoordelijk voor beleids(door)ontwikkeling op het gebied van inclusief onderwijs? Voor het in kaart brengen van de huidige en gewenste situatie kun je gebruikmaken van de door ECIO ontwikkelde beleidsscan voor het hoger onderwijs en het mbo. Deze wordt zowel online als offline aangeboden. De beleidsscan zoomt in op de volgende vragen:

 • Wat is de visie van onze onderwijsinstelling op studeren met een functiebeperking en studentenwelzijn?
 • Waar staat onze onderwijsinstelling en waar willen we naartoe?
 • Hoe ontwikkelen en implementeren we dit beleid?
 • Hoe zorgen we voor draagvlak en commitment binnen alle lagen?
 • Wat vraagt inclusief onderwijs van onze organisatie?

Toepassing beleidsscan onderwijsinstellingen

De beleidsscan kan toegepast worden in verschillende varianten, zoals:

 • instellingsbreed een audit met studenten en een audit met professionals. Hierbij wordt een totaalrapport geschreven met de resultaten van beide audits.
 • per academie/faculteit een integrale audit met zowel studenten als professionals. Elke academie/faculteit krijgt een eigen rapport en daarnaast kan er nog 1 overall rapportage worden opgesteld.

Deze onderwijsinstellingen gingen je voor:

 • Hanzehogeschool Groningen (4 audits)
 • Hogeschool Utrecht
 • NHL Stenden Hogeschool
 • Hogeschool Zuyd (3 audits en overall rapportage)
 • Erasmus Universiteit Rotterdam (8 audits)
 • Technische Universiteit Delft (1 audit met studenten, 1 audit met onderwijsprofessionals, 1 totaalrapportage)
 • Technische Universiteit Eindhoven (3 audits)
 • Hogeschool Inholland (6 domeinaudits en 1 overall rapportage)
 • Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (academie audits: 1 audit op centraal niveau, 7 subrapportages, 1 overall rapportage)
 • Breda University of Applied Sciences (2 audits met studenten en onderwijsprofessionals, 1 totaalrapportage)
 • Hogeschool van Amsterdam (2 audits)
 • Graafschap College

Ondersteuning in diverse varianten

Als bekend is waar je onderwijsinstelling staat, waar je naartoe wilt en wie de thema’s inclusief onderwijs en studentenwelzijn aanjaagt, kan de verdere route worden bepaald. ECIO adviseert en ondersteunt onderwijsinstellingen bij het ontwikkelen en implementeren van beleid. De daadwerkelijke verandering is waar het uiteindelijk om draait. Je kunt bij ons terecht voor ondersteuning in diverse varianten, zoals het gebruik van een strippenkaart of inhuur op ad interim basis waarin wij ontwikkelen en implementeren van beleid samen regelen.

Heel leuk om eens op deze wijze met elkaar te bespreken hoe wij het beleid met betrekking tot studeren met een functiebeperking ervaren en hiermee impliciet verbetersuggesties te kunnen geven.

Student

Gerelateerde items

Nieuw beleids- en implementatieplan studentenwelzijn BUas met ECIO-beleidsscan

Monitor Beleidsmaatregelen 2020 – 2021 | hoe toegankelijk is het hoger onderwijs?