Zwanger of studeren als ouder in het hoger onderwijs – maatwerk en voorzieningen

Informatiesessie

vijf studenten overleggen met elkaar in de gang van de school met notitieblokken in hun handen

16 september 2021 11:45 - 12:30

Online

Studeren en zwanger zijn of tijdens de studie een kind opvoeden kan zeer belastend zijn. Als studiebegeleider of decaan heb je een belangrijke taak om deze studenten hierbij te ondersteunen. Wat zijn de mogelijkheden qua voorzieningen en maatwerk? Tijdens deze  informatiesessie  gaan we in op het faciliteren van regelingen, beschikbare voorzieningen en mogelijkheden voor maatwerk voor zwangere studenten en studerende ouders in het hoger onderwijs. Leidraad van deze sessie is de onlangs gepubliceerde handreiking ‘Zwangere studenten en studerende ouders in het hoger onderwijs‘; een basis voor opname in het studentenstatuut en het informeren van studenten, voor het bieden van gelijke kansen.

Doel van de informatiesessie

Met deze informatiesessie zorgen we ervoor dat je zowel als student als professional in het hoger onderwijs goed op de hoogte bent van de mogelijkheden voor ondersteuning van zwangere studenten of studerende ouders tijdens de studie.

Programmaonderdelen

Tijdens de informatiesessie bespreken we de toepassing van de wetgeving en mogelijkheden qua voorzieningen en maatwerk. We gaan in op:

  • de verplichtingen van de onderwijsinstellingen en de rechten van de studenten
  • het juridisch kader van de wetgeving
  • mogelijkheden en tips voor ondersteuning rondom informatievoorziening (faciliteiten, maatwerk, begeleiding en stages)
  • mogelijkheden voor financiële tegemoetkoming
  • mogelijke knelpunten en goede praktijkvoorbeelden.

Voor wie is deze informatiesessie?

De informatiesessie is voor:

  • zwangere studenten en studerende ouders in het hoger onderwijs
  • onderwijsprofessionals, zoals studiebegeleiders, studieadviseurs, studentdecanen, van hogescholen en universiteiten.

Organisatie informatiesessie

De informatiesessie wordt gefaciliteerd door ECIO. De vertegenwoordigers van de landelijke werkgroep Studentenwelzijn (OCW, ECIO, VSNU, Vereniging Hogescholen, Universiteit voor Humanistiek, LSVb en ISO) nemen deel aan deze informatiesessie.

Gerelateerde items

Hybride onderwijs als norm | Waarom fysiek óf online onderwijs?

GeestKracht-scholen doorbreken taboe op psychische klachten in het mbo

Studiekeuze en motivatie | Landelijk netwerk Studentenwelzijn ho