Bijeenkomst werkgroep VN-verdrag

08 oktober 2020 11:00 - 15:00

Online

De bijeenkomst is voor ho-instellingen die de intentieverklaring VN-verdrag hebben ondertekend. Thematisch werken zij aan beleid en initiatieven om binnen het onderwijs de doelen van het VN-verdrag dichterbij te brengen. Denk daarbij aan inclusie, persoonlijke autonomie en volledige participatie van studenten met een beperking.

Het programma

Vandaag staan good practices van internationale partners centraal. Wat kunnen we daarvan leren en toepassen in de eigen praktijk. Dara Ryder, Chief Executive Officer AHEAD en Mark Glynn, head of Teaching Enhancement Unit in Dublin City University (Ierland) zullen enkele good practices, ten tijde van het coronavirus, uitlichten. Mark is een groot voorstander van UDL en digitale toegankelijkheid en was de centrale trekker, bij het inspelen op het coronavirus, op toegankelijk onderwijs. Ook de mogelijkheden en aandachtspunten voor studenten met een ondersteuningsvraag die (willen) deelnemen aan het Europese programma Erasmus+ staat op de agenda. Samen met Gusta Tavecchio van het Nationaal Agentschap Erasmus+ wordt ingegaan op de kansen en belemmeringen.

Impact VN-verdrag in het hoger onderwijs

De werkgroep werkt samen aan een (online) serie waarin de resultaten en impact van het VN-verdrag van de betrokken ho-instellingen worden uitgelicht. Studenten met een ondersteuningsvraag, bestuursleden, de ministeries van OCW en VWS en gerelateerde organisaties worden benaderd voor een interview. Ook de gestelde doelen van de ho-instellingen voor 2021, worden hierin meegenomen. De stand van zaken rondom deze (online) serie wordt besproken. De werkgroep is voornemens de serie in december uit te brengen.

Teken ook de intentieverklaring VN-verdrag!

ECIO streeft ernaar dat alle ho-instellingen de intentieverklaring VN-verdrag ondertekenen. Een verklaring waarin een gezamenlijke ambitie, procesafspraken en doelstellingen zijn opgenomen voor de implementatie van het VN-verdrag. Lees meer over wat het VN-verdrag voor jouw onderwijsinstelling kan betekenen.

Ondersteuning vanuit ECIO

Hoe zorg jij als onderwijsstelling voor een passend beleid, zodat studenten met een ondersteuningsvraag optimaal kunnen studeren? Hoe ga je hier doelgericht mee aan de slag? ECIO ondersteunt onderwijsinstellingen hierbij met onder andere de beleidsscan. Een tool voor inzicht in het stadium van beleid binnen de instelling en handvatten om hiermee concreet aan de slag te gaan. Wil je meer weten over wat het VN-verdrag voor jouw onderwijsinstelling kan betekenen? We gaan graag hierover met je in gesprek.

> Registratieoverzicht alle ECIO-activiteiten

Gerelateerde items