Webinar over inclusief onderwijs binnen mbo en ho

Uitwisseling van visies en definities van inclusief onderwijs

In gesprtek met persoon in een rolstoel

24 juni 2021 13:00 - 14:30

Online (deelnemers ontvangen na registratie de Teams-link voor deelname)

Wat verstaan we onder inclusief onderwijs in het mbo en hoger onderwijs? Op veel plekken wordt er hard gewerkt aan het inclusiever maken van het onderwijs. Veelal vanuit een eigen visie hierop. Er worden verschillende definities en uitgangspunten gehanteerd, waardoor we niet kunnen spreken van één definitie. In dit webinar wisselen we met elkaar verschillende visies en definities op inclusief onderwijs uit. Leren van elkaar en bijdragen aan de definitie van inclusief onderwijs staan in het webinar centraal. Het webinar is een initiatief van Kennispunt MBO Passend Onderwijs, Kennispunt Gelijke kansen, Diversiteit en Inclusie en ECIO | Expertisecentrum inclusief onderwijs.

Definitie en visie op inclusief onderwijs in het mbo en ho

Tijdens het interactieve webinar geven verschillende gastsprekers hun definitie van en visie op inclusief onderwijs. Vervolgens gaan de deelnemers met elkaar in gesprek en aan de slag met verschillende stellingen. De eerste gastsprekers zijn bekend:

  • Naomi van Stapele, lector ‘Inclusive Education’ aan De Haagse Hogeschool
  • Samia Boukhizzou, mbo-student en bestuurslid bij JOBmbo
  • Hein Broekkamp, senior raadsadviseur bij de Onderwijsraad
  • Birgit Pfeifer, mbo-practor ‘Verschillen Waarderen’ bij de Federatie Christelijk mbo
  • Sterre Mkatini, Diversity & Inclusion Officer van TU Twente
  • Nora Harrachi, mbo-docent ROC Nijmegen

Programma

  • 13.00 – 13.10 Opening door ECIO, Kennispunt Passend onderwijs en Kennispunt Gelijke kansen, diversiteit en inclusie
  • 13.10 – 13.45 Pitch door gastsprekers
  • 13.45 – 14.10 Deelnemers aan de slag met stellingen in groepjes
  • 14.10 – 14.30 Plenaire terugkoppeling

Voor professionals in het onderwijs

Het webinar is voor professionals van mbo- en hbo-instellingen. Ben je coördinator passend onderwijs, docent, beleidsmedewerker, stagebegeleider, studieloopbaanbegeleider, studentbegeleider, coach of studieadviseur en wil je meepraten over het vormgeven van inclusief onderwijs? Meld je dan aan!

Gerelateerde items

Nieuw beleids- en implementatieplan studentenwelzijn BUas met ECIO-beleidsscan

Monitor Beleidsmaatregelen 2020 – 2021 | hoe toegankelijk is het hoger onderwijs?