Webinar | Omgaan met psychische kwetsbaarheid studenten

vrouw achter laptop tijdens online meeting

29 september 2020 15:00 - 16:00

Online via je eigen laptop of smartphone

Jongeren met een psychische kwetsbaarheid ondervinden vaak hindernissen in hun dagelijkse leven en tijdens hun studie. Met het project Koplopers gingen deze jongeren uit het mbo en ho met elkaar aan de slag met de stigma’s en de knelpunten van participatie waarmee zij worden geconfronteerd. Het project, dat in 2016 van start ging, is onlangs afgerond en heeft geresulteerd in concrete handvatten voor zowel onderwijsprofessionals als studenten. De resultaten worden tijdens het webinar, dat ECIO faciliteert, door de jongeren zelf en anderen gepresenteerd. Het webinar wordt georganiseerd in samenwerking met Hogeschool Inholland en Hogeschool Rotterdam.

Het project Koplopers

Het project ‘Koplopers’, voor en door jongeren, van gemeente RotterdamHogeschool Rotterdam en Hogeschool Inholland ging in april 2016 van start. Het doel van het project was het bevorderen van de participatie van jongeren (15-25 jaar) binnen het onderwijs (mbo, hbo), welzijn en bij het vinden van werk. Het project is volledig uitgevoerd door de jongeren zelf.

De jongeren uit het mbo en ho bespraken tijdens verschillende ontmoetingen wederzijdse vooroordelen en stigma’s en ondernamen gezamenlijk actie om knelpunten in participatie op te lossen. Bekijk hieronder alvast enkele resultaten.

Webinar | programma

Het webinar is bedoeld om te inspireren en te activeren. Erover praten kan helpen, leed beperken en misschien zelfs voorkomen. Centraal staan de volgende topics:

  • Het in gesprek gaan met jongeren met een psychische kwetsbaarheid
  • Het betrekken van jongeren met een psychische kwetsbaarheid in het onderwijs en in de maatschappij.

Tips en handvatten voor begeleiding worden gegeven door de studenten zelf.

ECIO faciliteert het webinar. Het programma wordt samengesteld door Hogeschool Rotterdam en Hogeschool Inholland. De studenten zullen met name zelf aan het woord zijn.

Webinar | doelgroep

Het webinar is bedoeld voor met name docenten, studieloopbaanbegeleiders, studentendecanen, beleidsmedewerkers en studenten.

Gerelateerde items