Op afstand onderwijs geven en examineren voor studenten met een ondersteuningsvraag

5 studenten aan tafel aan het werk

26 mei 2020 10:30 - 11:30

Online via je smartphone of laptop

Tijd: 10.30 – 11.30 uur

Uit onder andere de Nationale Studentenenquête komt naar voren dat studenten nog niet altijd tevreden zijn over de kennis van medewerkers over studeren met een functiebeperking/ ondersteuningsvraag. Ook professionals zelf geven aan zich verder te moeten en willen professionaliseren op dit onderwerp. Het webinar staat in het teken van professionalisering van medewerkers aangaande studeren met een ondersteuningsvraag. Tijdens het webinar staan op afstand onderwijs geven en examineren voor studenten met een ondersteuningsvraag centraal.

Programma

We delen good practices, er is ruimte voor het studentenperspectief en via break-outrooms in kleine groepjes kan kort worden uitgewisseld over wat er is geleerd en wat vastgehouden zou moeten worden voor de toekomst en wat daarvoor nodig is. Gastsprekers zijn:

  • Eric Wiersma, docent Inholland
  • Student hogeschool Inholland
  • Hermien Moning, studentendecaan NHL-Stenden

Doelgroep

Alle geïnteresseerde professionals die werken voor en met studenten met een ondersteuningsvraag zijn van harte welkom.

Deelname

Aan deelname zijn geen kosten verbonden.