Themabijeenkomst | Zorgplicht en langstuderen

getekende boekenplank met boeken, op voorgrond benen op tafel met zwarte gymschoenen aan

08 oktober 2021 10:00 - 12:00

Online

Onderwijsinstellingen moeten ervoor zorgen dat een student die extra begeleiding en ondersteuning nodig heeft, altijd een passende plek krijgt. Deze verplichting voor scholen heet zorgplicht. Dit geldt voor studenten die op school zitten en studenten die worden aangemeld. De school zoekt in overleg met de ouders een passende plek.

De zorgplicht van de school is te kwalificeren als een inspanningsverplichting. De vraag die dan meteen opkomt is hoe ver de inspanningsverplichting reikt. Welke inspanningen en zorg mogen worden verwacht van een school? En waar stopt de verantwoordelijkheid en begint die van de zorg? Of is dit helemaal niet zo van elkaar te scheiden?

En welke invloed heeft de zorgplicht op langstudeerders? Langstudeerders zijn studenten in het hoger onderwijs die langer of veel langer doen over hun studie dan de overheid wenselijk acht; studenten met een studieachterstand van minstens één jaar. Wat zijn oorzaken hiervan? Hoe kun je deze studenten weer op het goede spoor krijgen?

Programma

 • 10:00 – 10:10            Welkom en introductie door ECIO
 • 10:10 – 10:50             Bijdrage door Irene Witteman, Inholland

  Wat maakt een student langstudeerder? Welke zorg en begeleiding heeft deze student nodig? En welke inspanning vraagt dat van ons?
  Hogeschool Inholland heeft in de afgelopen jaren veel verschillende interventies ingezet om langstudeerders zo goed mogelijk naar een diploma te begeleiden. Wat zijn de opbrengsten en nieuwe inzichten? We gaan in gesprek met Angelique de Bruin, oud- langstudeerder van Inholland en zelf coördinator Samen Opleiden bij Hogeschool Rotterdam, over haar ervaringen, welke aanpak haar het meest geholpen heeft en hoe zij deze wijze van begeleiding ook inzet voor haar eigen studenten. Daarnaast is er ruimte voor het uitwisselen van good-practises van de deelnemers.

 • 10:50 – 11:00             Korte pauze
 • 11:00 – 11:30             Bijdrage door Theo Bakker, Haagse Hogeschool

  Een interactieve sessie, waarin we onderzoek en ideeën met elkaar uitwisselen uit de praktijk.
  Steeds meer studenten met autisme stromen door naar het hoger onderwijs. Uit kwalitatief onderzoek blijkt wel dat deze studenten veel problemen ervaren met het plannen van hun studie, het maken van keuzes en het leggen van sociale contacten. Ook hebben zij naar verhouding meer last van bijkomende problemen, zoals een andere functiebeperking of depressies. Toch is dit niet per se uniek voor deze groep studenten. Dit type problemen komt in meer of mindere mate voor bij alle studenten.

  De vraag in mijn promotieonderzoek is dan ook wat data over achtergrond en studievoortgang leert over de specifieke studieproblemen die studenten met autisme hebben vergeleken met andere studenten. Ik heb onderzocht hun achtergrond, succes in het 1e studiejaar, studievoortgang en hun diplomarendement. Daarbij heb ik 7 jaar aan studiedata van ca 100 bachelor studenten met een formele diagnose van autisme vergeleken met 2.500 studenten met een andere functiebeperking en 25.000 studenten zonder functiebeperking. Laat deze data hetzelfde zien wat uit het kwalitatief onderzoek komt? Welke verschillen en overeenkomsten zien we tussen deze groepen? Wat kunnen we ervan leren voor studiebegeleiding en inclusief onderwijs?

 • 11:30 – 11:50             Reflectie & discussie in breakout rooms
 • 11:50 – 12:00              Wrap-up en afsluiting

Doel van de bijeenkomst

Na afloop van de bijeenkomst heb je handvatten om het gesprek binnen je eigen organisatie te voeren: wat betekent dit praktisch voor jullie en welke stappen willen jullie gaan zetten?

Voor wie is deze informatiesessie?

De bijeenkomst is voor onderwijsprofessionals, zoals studiebegeleiders, studieadviseurs, studentdecanen, van hogescholen en universiteiten.