Studiemiddag | Ontwerpen van inclusieve(re) leerroutes

Handreikingen vanuit Universal Design for Learning

drie personen aan tafel aan het werk

17 februari 2022 13:00 - 16:30

Kantoor van ECIO (in CINOP pand)

De laatste jaren is er in het onderwijs de trend van gepersonaliseerd leren zichtbaar; flexibel onderwijs waarbij de student steeds meer de mogelijkheid krijgt om zijn/haar leertraject zo in te richten dat dat past bij de persoonlijke voorkeuren en omstandigheden. Het inzicht wint terrein dat de ‘gemiddelde student’ niet bestaat en dat de individuele student met al zijn mogelijkheden en beperkingen centraal moet staan in het onderwijs. Flexibel onderwijs gaat uit van verschillen en maakt daarmee inclusief onderwijs mogelijk.

Maar hoe ontwerp je nu flexibele, inclusieve leerroutes? UDL staat voor Universal Design for Learning. Deze ontwerpbenadering neemt de diversiteit van de studenten als uitgangspunt. Met gebruik van flexibele doelen, methoden, materialen en evaluatievormen komt UDL tegemoet aan de verschillende behoeften van studenten, zodat inclusief onderwijs geboden wordt.

Inhoud en werkwijze

Tijdens deze studiemiddag gaan we in op wat Universal Design for Learning (UDL) inhoudt. Aan de hand van meerdere praktijkvoorbeelden laten we zien hoe de UDL-principes ingezet kunnen worden in de onderwijspraktijk en welke voordelen het oplevert. We nemen de deelnemers daarna mee in de methodiek van UDL: de achterliggende principes en beschikbare instrumenten om inclusief onderwijs in praktijk te brengen. Tot slot gaan we praktisch aan de slag met vragen en casuïstiek van deelnemers om via de UDL-principes zelf in de praktijk toe te passen. Kortom: naast rijke instructie gaan we actief met elkaar aan de slag.

Resultaat

Aan het eind van de studiemiddag heeft de deelnemer:

  • kennis opgedaan over de UDL-principes
  • goede voorbeelden van UDL gezien en ervaren
  • inzicht in de toepasbaarheid van UDL in flexibele leerroutes
  • handvatten om de UDL-principes zelf in de praktijk toe te passen
  • materialen om zelf mee aan de slag te gaan.

Doelgroep

De studiemiddag is gericht op docenten en onderwijsontwikkelaars die meer willen weten over de mogelijkheden van het inclusiever inrichten van onderwijs, zodat ze beter kunnen inspelen op de diversiteit van hun studenten.

Investering

De investering voor deze studiemiddag bedragen € 325,- per persoon.

  • Aanmelden kan t/m 3 februari 2022.
  • Er is plek voor 15 deelnemers.

Gerelateerde items