Studiemiddag | Beleidsmatig denken over studeren met een ondersteuningsvraag

Online meeting onderwijs arbeidsmarkt 23 april 2020

22 juni 2021 13:00 - 16:30

De bijeenkomst wordt fysiek georganiseerd onder voorbehoud van de coronamaatregelen, anders online met aangepaste tijden.

De bijeenkomst wordt fysiek georganiseerd onder voorbehoud van de coronamaatregelen, anders online met aangepaste tijden.

De meeste onderwijsinstellingen beschikken over een beleidsplan of beleidsnotitie over studeren met een ondersteuningsvraag. Veelal is dit beleid gestoeld op een duidelijke visie op studeren met een ondersteuningsvraag of diversiteit. Welke thema’s zouden in dit beleidsplan terug moeten komen? Hoe monitor je de beleidsontwikkelingen? En hoe stel je je beleid bij?

Inhoud en werkwijze

Tijdens deze online studiedag gaan we in op:

  • context en urgentie
  • participatiemodellen
  • visievorming
  • concrete uitwerking in beleid
  • plan van aanpak.

We doorlopen de beleidscyclus (PDCA) van huidige visie – huidige situatie – gewenste situatie en het borgen van ontwikkelingen in beleid.

We geven inzicht in:

  • hoe je ook studenten met een ondersteuningsvraag kunt betrekken bij de ontwikkeling en evaluatie van het beleid
  • wat er nodig is binnen de instelling om verandering teweeg te brengen
  • hoe structureel te werken aan toegankelijk onderwijs voor studenten met een ondersteuningsvraag.

Na afloop van deze studiedag bent je in staat om het beleid van uw instelling op te zetten of aan te scherpen en heb je handvatten om het beleid structureel te evalueren.

Resultaat

Deelnemers vergroten hun kennis over toegankelijk onderwijs en hoe je hier planmatig, vanuit een visie en beleid, aan kunt werken. Vanuit een kritische reflectie op de eigen situatie wordt een aanzet tot beleid gevormd of worden stappen gezet in het aanscherpen van het huidige beleid.

Doelgroep

Beleidsmedewerkers, studentendecanen, coördinatoren studeren met een ondersteuningsvraag of vergelijkbare functies.

Tijd en locatie

De studiemiddag staat gepland op 22 juni 2021 van 13:00 tot 16:30 uur en vindt plaats in ons kantoor in ’s-Hertogenbosch: Stationsplein 14, 5211 AP (CINOP-pand).

Begeleiders

De online studiedag wordt verzorgd door Elke van Doorn en Marjolein Büscher-Touwen, consultants bij ECIO/CINOP.

Kosten

De kosten voor deze online studiedag bedragen € 325,-.