Toegankelijk toetsen voor studenten met een ondersteuningsvraag: wat zijn de mogelijkheden?

Studiedag

Studenten in examenopstelling

20 april 2022 09:30 - 16:30

Kantoor van ECIO (in CINOP pand)

Studenten met een ondersteuningsvraag (o.a. vanwege functiebeperking, ziekte, psychische klachten, ouderschap, mantelzorg) ervaren belemmeringen bij toetsing en examinering. Niet vanwege gebrek aan kennis en vaardigheden, maar vanwege de toetsvorm en/of de omstandigheden waaronder getoetst wordt.

Op grond van de WGBh/cz hebben studenten recht op geschikte en noodzakelijke aanpassingen. Examencommissies en docenten hebben hier een essentiële rol te vervullen. Wat moet je nu weten en waar kun je rekening mee houden om deze taak goed te kunnen volbrengen zonder in te boeten op de kwaliteit van de toets en de eindkwalificaties? En hoe kun je systematisch werken aan het vergroten van de toegankelijkheid van toetsing en examinering?

Inhoud en werkwijze

Tijdens deze studiedag staan de volgende vragen centraal:

 • Welke belemmeringen ervaren studenten met een ondersteuningsvraag bij toetsing en examinering?
 • Wat zijn de (on)mogelijkheden op het gebied van aangepaste toetsing en examinering?
 • Hoe kan een verzoek voor aangepaste toetsing worden beoordeeld?
 • Hoe kan binnen de opleiding/instelling planmatig worden gewerkt aan de toegankelijkheid van toetsing en examinering?
 • Wat zijn de taken en verantwoordelijkheden met betrekking tot toegankelijke toetsing en examinering op verschillende niveaus: jijzelf, examencommissie, instelling, politiek?
 • Welke doelen en acties kunnen er geformuleerd worden om de toegankelijkheid van toetsing en examinering te vergroten?
 • Op een interactieve manier gaan we aan de slag met bovenstaande vragen. We kijken zowel naar het hier en nu als naar de toekomst van toegankelijke toetsing en examinering. We reiken handvatten en tips aan. Er is voldoende ruimte om eigen casuïstiek en ervaringen in te brengen.

Resultaat

Na afloop heb je aan deze studiedag:

 • inzicht in de problematiek van studenten met een ondersteuningsvraag met betrekking tot toetsing en examinering, hun rechten en plichten;
 • inzicht in de mogelijkheden die er zijn binnen de wet- en regelgeving;
 • ervaring opgedaan in de behandeling van een aanvraag voor aangepaste toetsing/ examinering volgens de ‘drie stappen methode’;
 • gereflecteerd op taken en verantwoordelijkheden met betrekking tot toegankelijke toetsing en examinering op verschillende niveaus;
 • een aanzet gemaakt van mogelijke doelen en acties op de korte en lange termijn om de toegankelijkheid van toetsing en examinering te vergroten.

Doelgroep

De studiedag is interessant voor functionarissen die zich bezighouden met toetsbeleid, -organisatie, -ontwikkeling en -aanpassing in het mbo, hbo en wo, zoals leden van examencommissies, docenten en studentendecanen.

Investering

De investering voor deze studiedag bedragen € 500,- per persoon.

 • Aanmelden kan t/m 6 april 2022.
 • Er is plek voor 15 deelnemers.

Gerelateerde items