Studeren met Autisme (ASS) en AD(H)D

Studiedag

meisje is een boek aan het lezen

08 maart 2022 09:30 - 16:30

Kantoor van ECIO (in CINOP pand)

Wat is ASS of AD(H)D? Welke mogelijke belemmeringen ondervinden studenten met ASS/AD(H)D tijdens hun studie? Wat kun je als docent, studieadviseur of onderwijsprofessional doen om studenten met ASS/AD(H)D beter te begeleiden zodat zij succesvol kunnen studeren? Deze en andere vragen komen in de studiedag studeren met autisme (ASS) en AD(H)D aan bod.

Inhoud en werkwijze

Tijdens de studiedag krijgen de deelnemers theoretische kennis over ASS, zoals Theory of Mind, executieve functies en centrale coherentie en wordt er uitgebreid ingegaan op informatieverwerking. Daarnaast worden belemmeringen en succesfactoren behandeld die studenten met ASS en AD(H)D ervaren tijdens hun studie. Deelnemers onderzoeken vanuit de belemmeringen en sterke punten quick wins die kunnen bijdragen aan succesvol studeren. Er wordt ingezoomd op bewustwording van belemmerende factoren in communicatie, eigen casuïstiek wordt behandeld en deelnemers krijgen bruikbare handvatten aangereikt. Diverse werkvormen worden ingezet waarin ruimte is voor het uitwisselen van ervaringen en het stellen van vragen aan elkaar en een ervaringsdeskundige op het gebied van ASS.

Resultaat

Na deze studiedag hebben de deelnemers meer kennis over ASS en AD(H)D, meer zicht op de manier waarop ASS en AD(H)D invloed kunnen hebben op de studievoortgang en handvatten gekregen hoe belemmeringen kunnen worden verminderd/weggenomen. Ze zijn in staat de opgedane kennis in de praktijk toe te passen.

” Het was een erg inspirerende en informatieve studiedag met veel opfrismomenten! ” – oud deelnemer

Doelgroep

Studieloopbaanbegeleiders, studieadviseurs, docenten en andere professionals die zich bezighouden met de begeleiding van studenten.

Begeleiders

De studiedag wordt verzorgd door Elke van Doorn, consultant bij ECIO/CINOP en Leander Westerbeek van Eerten, trainer bij Autismepunt.nl, bij Autismeacademie en ervaringsdeskundige.

Investering

De investering voor deze studiedag bedragen € 500,- per persoon.

  • Aanmelden kan t/m 22 februari 2022.
  • Er is plek voor 15 deelnemers.

Gerelateerde items