Studiedag | Studeren met Autisme (ASS) en AD(H)D

053 ecio handleiding studeren met psychische klachten (elke)

03 maart 2021 10:00 - 16:00

Online

De studiedag wordt vanwege de coronamaatregelen een online studiedag. Doordat we deze studiedag nu aanbieden als online sessie kunnen we de kosten flink verlagen! Je kan nu deelnemen aan deze online studiedag voor € 350,- ipv € 500,-. Meld je snel aan!

Wat is ASS of AD(H)D? Welke mogelijke belemmeringen ondervinden studenten met ASS/AD(H)D tijdens hun studie? Wat kun je als docent, studieadviseur of onderwijsprofessional doen om studenten met ASS/AD(H)D beter te begeleiden zodat zij succesvol kunnen studeren? Deze en andere vragen komen in de studiedag studeren met ASS en AD(H)D aan bod.

Inhoud en werkwijze

Tijdens de studiedag krijgen de deelnemers theoretische kennis over ASS, zoals Theory of Mind, executieve functies en centrale coherentie en wordt er uitgebreid ingegaan op informatieverwerking. Daarnaast worden belemmeringen en succesfactoren behandeld die studenten met ASS en AD(H)D ervaren tijdens hun studie. Deelnemers onderzoeken vanuit de belemmeringen en sterke punten quick wins die kunnen bijdragen aan succesvol studeren. Er wordt ingezoomd op bewustwording van belemmerende factoren in communicatie, eigen casuïstiek wordt behandeld en deelnemers krijgen bruikbare handvatten aangereikt. Diverse werkvormen worden ingezet waarin ruimte is voor het uitwisselen van ervaringen en het stellen van vragen aan elkaar en een ervaringsdeskundige op het gebied van ASS.

Resultaat

Na deze studiedag hebben de deelnemers meer kennis over ASS en AD(H)D, meer zicht op de manier waarop ASS en AD(H)D invloed kunnen hebben op de studievoortgang en handvatten gekregen hoe belemmeringen kunnen worden verminderd/weggenomen. Ze zijn in staat de opgedane kennis in de praktijk toe te passen.

Doelgroep

Studieloopbaanbegeleiders, studieadviseurs, docenten en andere professionals die zich bezighouden met de begeleiding van studenten.

Begeleiders

De studiedag wordt verzorgd door Elke van Doorn, consultant bij ECIO/CINOP en Leander Westerbeek van Eerten, trainer bij Autismepunt.nl, bij Autismeacademie en ervaringsdeskundige.


Tijd en locatie

De studiedag staat gepland op woensdag 3 maart 2021 van 10:00 tot 16:00 uur en vindt online plaats.

Kosten

De kosten voor deze studiedag bedragen € 350,- per persoon.