Informatievoorziening voor studenten met een ondersteuningsvraag

Studiedag

Student met oortjes in achter laptop met grote trap op achtergrond

04 november 2021 10:00 - 15:00

online (via MS Teams)

Hoe stimuleer je dat studenten hun ondersteuningsvraag melden? Hoe zorg je voor het bieden van tijdige hulp? Hoe leg je werkprocessen rondom informatievoorziening vast in beleid? Wat is je rol als studentendecaan, begeleider of onderwijsprofessional daarbij? Deze en andere vragen komen aan bod tijdens de studiedag Informatievoorziening voor studenten met een ondersteuningsvraag. Vanwege de coronamaatregelen vindt de studiedag online plaats.

Wat verstaan we onder studenten met een ondersteuningsvraag?

Onder studenten met een ondersteuningsvraag verstaan we studenten die belemmeringen ondervinden vanwege een functiebeperking, chronische ziekte, psychische klachten, zwangerschap, jong ouderschap, gendertransitie of bijzondere familieomstandigheden zoals mantelzorg.

Inhoud en werkwijze

Tijdens deze studiedag gaan we in op informatievoorziening voor studenten met een ondersteuningsvraag en hoe je deze op een passende manier kunt inrichten voor je onderwijsinstelling. We belichten goede voorbeelden die op korte termijn doorgevoerd kunnen worden. Een student met een ondersteuningsvraag zal vertellen over haar ervaringen en waar volgens haar kansen liggen voor betere informatievoorziening. Naast de focus op quick wins gaan we ook in op borging voor de lange termijn. Zoals het beleggen in het organisatiebrede beleid en inzet van ervaringsdeskundigen voor het verder verbeteren van de informatievoorziening.

In het programma is een pauze van een uur opgenomen.

Resultaat

Na de studiedag kan je als deelnemer met concrete handvatten de opgedane kennis toepassen in de praktijk. Dat zijn zowel quick wins die op korte termijn kunnen bijdragen aan een verbeterde informatievoorziening als handvatten om informatievoorziening beter te borgen in beleid.

Doelgroep

Beleidsmedewerkers studeren met een ondersteuningsvraag, communicatieprofessionals, studentendecanen en andere begeleiders en onderwijsprofessionals die betrokken zijn bij de inrichting van informatievoorziening voor studenten met een ondersteuningsvraag.

Begeleider

De studiedag wordt verzorgd door Joëlle Schut, consultant bij ECIO/CINOP.

Kosten

De kosten voor deze online studiedag bedragen € 235,-.  

Gerelateerde items