Beleidsmatig denken over studeren met een ondersteuningsvraag

Studiedag

persoon met beleidsstukken voor zich

19 mei 2022 09:30 - 16:30

Kantoor van ECIO (in CINOP pand)

De meeste onderwijsinstellingen beschikken over een beleidsplan of beleidsnotitie over studeren met een ondersteuningsvraag. Veelal is dit beleid gestoeld op een duidelijke visie op studeren met een ondersteuningsvraag of diversiteit. Welke thema’s zouden in dit beleidsplan terug moeten komen? Hoe monitor je de beleidsontwikkelingen? En hoe stel je je beleid bij?

Inhoud en werkwijze

Tijdens deze online studiedag gaan we in op:

  • context en urgentie
  • participatiemodellen
  • visievorming
  • concrete uitwerking in beleid
  • plan van aanpak.

We doorlopen de beleidscyclus (PDCA) van huidige visie – huidige situatie – gewenste situatie en het borgen van ontwikkelingen in beleid.

We geven inzicht in:

  • hoe je ook studenten met een ondersteuningsvraag kunt betrekken bij de ontwikkeling en evaluatie van het beleid
  • wat er nodig is binnen de instelling om verandering teweeg te brengen
  • hoe structureel te werken aan toegankelijk onderwijs voor studenten met een ondersteuningsvraag.

Na afloop van deze studiedag ben je in staat om het beleid van je instelling op te zetten of aan te scherpen en heb je handvatten om het beleid structureel te evalueren.

” Ik ben verantwoordelijk voor het schrijven van beleid. We zijn al een heel eind op weg. Nu tips gekregen waardoor we nog eens kritisch en anders naar ons beleid gaan kijken. ” – deelnemer

Resultaat

Deelnemers vergroten hun kennis over toegankelijk onderwijs en hoe je hier planmatig, vanuit een visie en beleid, aan kunt werken. Vanuit een kritische reflectie op de eigen situatie wordt een aanzet tot beleid gevormd of worden stappen gezet in het aanscherpen van het huidige beleid.

” Met de informatie die ik tijdens de training heb ontvangen, weet ik welke vragen ik kan stellen over het beleid en meedenken over hoe het beleid kan worden vormgegeven. ” – deelnemer

Doelgroep

Beleidsmedewerkers, studentendecanen, coördinatoren studeren met een ondersteuningsvraag of vergelijkbare functies.

Investering

De investering voor deze studiedag bedragen € 500,- per persoon.

  • Aanmelden kan t/m 5 mei 2022.
  • Er is plek voor 15 deelnemers.

Gerelateerde items