Begeleiden van studenten met psychische klachten

Studiedag

08 november 2021 09:30 - 16:30

Stationsplein 14, 5211 AP ’s-Hertogenbosch (CINOP-pand)

Steeds meer studenten met psychische problemen studeren in het onderwijs. Het gaat om studenten die de intelligentie hebben om onderwijs te volgen, maar die vaak behandeling van hun psychische problemen nodig hebben en daarnaast ondersteuning bij het studeren. Onderwijsprofessionals ervaren vaak ‘handelingsverlegenheid’ in het contact met en de begeleiding van studenten met psychische problemen. In het onderwijs hoort de studentrol en niet de patiëntrol centraal te staan. Hoe ga je daar in de praktijk mee om?

Inhoud en werkwijze

De studiedag is er op gericht om de kennis en vaardigheden van professionals in het onderwijs te vergroten voor wat betreft omgang met en de begeleiding/ondersteuning van studenten met psychische problemen bij het volhouden van hun opleiding. De volgende vragen staan hierbij centraal:

  • Waarom aandacht voor studenten met psychische problemen?
  • Hoe ga je om met studenten met psychische problemen?
  • Waarom aandacht voor functioneren (functionele diagnose) in plaats van aandacht voor psychiatrische diagnose?
  • Hoe kun je individueel maatwerk leveren bij de begeleiding?
  • Hoe achterhaal je welke vaardigheden en hulpbronnen noodzakelijk zijn voor een student?
  • Hoe krijg je zicht op interne en externe hulpbronnen?

Tijdens deze studiedag worden deze vragen op een interactieve wijze beantwoord aan de hand van onder andere (eigen) casuïstiek, opdrachten en discussie. De studiedag stimuleert tevens om met elkaar ervaringen en kennis uit te wisselen over de begeleiding van studenten met psychische problemen.

Resultaat

Na de studiedag heeft de deelnemer concrete handvatten gekregen voor de omgang met studenten met psychische problemen en meer kennis en vaardigheden over de begeleiding/ondersteuning van studenten met psychische problemen in het onderwijs.

Wat komt er niet aan de orde?

Per diagnosegroep een kant en klare oplossing. Tijdens deze studiedag gaan we ervan uit dat begeleiding/ondersteuning maatwerk is en gericht op de individuele student. Niet de psychiatrische diagnose, maar de functionele diagnose staat centraal.

Doelgroep

Ervaren studieloopbaanbegeleiders, studentendecanen en studieadviseurs, die de studenten die zij begeleiden meerdere keren tijdens hun studieloopbaan ontmoeten.

Begeleider

De studiedag wordt verzorgd door Franca Hiddink, MRc, lectoraat Rehabilitatie Hanzehogeschool Groningen.

Kosten

De kosten voor deze studiedag bedragen € 325,- per persoon.

Gerelateerde items

Hybride onderwijs als norm | Waarom fysiek óf online onderwijs?

GeestKracht-scholen doorbreken taboe op psychische klachten in het mbo

Studiekeuze en motivatie | Landelijk netwerk Studentenwelzijn ho