Samen werken aan een inclusieve overgang onderwijs-arbeidsmarkt

Kennisdeling en concrete handvatten voor professionals in het hoger onderwijs

twee personen in een solicitatiegesprek

30 november 2021 10:00 - 12:00

De bijeenkomst wordt online georganiseerd via Microsoft Teams

De overgang van hoger onderwijs naar werk verloopt voor studenten met een ondersteuningsvraag* vaak moeizamer. Ook komen zij vaak minder snel aan een stage of baan. Wat zijn de oorzaken en hoe pakken we dit aan? Deze vragen staan tijdens de bijeenkomst centraal.

*: Onder studenten met een ondersteuningsvraag verstaan we studenten die belemmeringen ondervinden vanwege een functiebeperking, chronische ziekte, psychische klachten, zwangerschap, jong ouderschap, gendertransitie of bijzondere familieomstandigheden zoals mantelzorg. 

Programma

  • 10.10 uur – Kennisdeling vanuit onderzoek door Marit Schreurs en Bart Kleine Dieters

In het VN-verdrag staat dat studenten met een beperking dezelfde rechten hebben op arbeidsparticipatie. Dit komt echter op verschillende vlakken nog niet tot uiting. Cijfers over de arbeidsparticipatie van mensen met een beperking laten namelijk zien dat er nog tal van belemmeringen zijn. Tijdens de bijeenkomst zoomen we aan de hand van onderzoeksresultaten in op wat we nu weten over de overgang van hoger onderwijs naar werk. Welke feiten en cijfers zijn er? En wat kunnen we hierover leren van andere landen?

  • 11.10 uur Sprekers | Studentdecaan Rianne Bieleman en loopbaancoach Erik Geerds bij Windesheim

Speciaal voor studenten met een functiebeperking voor wie het einde van de studie in zicht is, startte Windesheim het project Sterk Aan Het Werk. Wie zich aanmeldt krijgt extra ondersteuning bij het vinden én behouden van een passende baan. Studentdecaan Rianne Bieleman en loopbaancoach Erik Geerds vertellen in het kort over de aanpak van Windesheim en het traject Sterk Aan Het Werk.  Er wordt gedeeld wat hierbij werkt en aan de hand van een aantal kritische stellingen ook welke vraagstukken je kan tegenkomen bij de transitie van studie naar werk

  • 11.40 uur – Handreiking met concrete tips door Laura Metwally

Hoe zorgen we voor een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt? Alle betrokken partijen: de student, het onderwijs en de arbeidsmarkt hebben hierbij een rol. Ook als onderwijsprofessional speel je in dit proces een cruciale rol. Om je hierbij te ondersteunen presenteert ECIO een handreiking met concrete tips om studenten met een ondersteuningsvraag beter te begeleiden richting de arbeidsmarkt. De tips – waarbij het studentperspectief centraal staat – zijn zowel gericht op beleids- als op individueel niveau. Vervolgens gaan we in op wat dit betekent voor de praktijk, en wat je als onderwijsprofessional hierbij kan doen om deze overgang te verbeteren.

Voor wie is deze bijeenkomst?

Beleidsmedewerkers, decanen, stagecoördinatoren, docenten en studenten.

Deze bijeenkomst wordt financieel mogelijk gemaakt door het Ministerie van OCW. Dit betekent dat er geen aanvullende deelnamekosten meer worden berekend.