Neem jij deel aan de meedenkgroep over mentaal welzijn in coronatijd?

drie personen aan tafel aan het werk

03 maart 2021 19:00 - 20:30

Online

Ervaar jij meer gevoelens van eenzaamheid tijdens de coronatijd? Ben je misschien soms somber of slaap je slechter dan anders? Heb je meer last van je beperking of chronische aandoening door stress of spanning? Heb je een kwetsbare gezondheid en is het daardoor onduidelijk wanneer je weer naar een fysieke les of stage kunt? Of maak je je zorgen vanwege jouw financiën, het vinden van een stage of jouw studievoortgang in coronatijd? Sluit dan ook aan bij de meedenkgroep over mentaal welzijn in coronatijd.

Dat is niet gek. De coronacrisis kan impact hebben op je mentaal welzijn. En daarom willen wij met jou in gesprek hoe we deze situatie kunnen verbeteren. Je bent namelijk niet de enige student die het zwaar vindt om te studeren tijdens de coronacrisis. Uit onderzoek van Caring Universities blijkt dat studenten zich eenzamer voelen en meer concentratieproblemen ervaren dan voor de crisis. Ook de minister van Engelshoven geeft in een recente Kamerbrief aan studentenwelzijn aan te merken als belangrijk thema en doet een oproep aan alle hogescholen en universiteiten zo goed mogelijk in contact te blijven met studenten. Maar nog belangrijker is om samen te zoeken naar oplossingen! Waardoor ga jij je beter voelen? Welke mogelijkheden zie jij binnen de 1,5 meter samenleving die helpen eenzaamheid en somberheid tegen te gaan? Om tot goede oplossingen te komen willen we graag in gesprek met de jongeren die dit aangaat: samen met jou dus!

Doel meedenkgroep mentaal welzijn in coronatijd

Tijdens deze sessie ga je samen in gesprek met andere studenten met en zonder beperking. Hier kunnen thema’s worden besproken zoals eenzaamheid, zorgen om studievoortgang of hoe goed om te gaan met stress. Dit gesprek is bedoeld om ervaringen uit te wisselen, maar vooral ook om samen oplossingsgericht na te denken. Wat kunnen we wél doen als het gaat om het mentaal welzijn van jongeren? Waar ben jij mee geholpen? Bijvoorbeeld een gezamenlijk ochtendritueel, een extra mentoruurtje of de beschikbaarheid van psychologische hulp. De bijeenkomst wordt georganiseerd door het Expertisecentrum inclusief onderwijs (ECIO), Ieder(in) JongPIT en studentenorganisaties ISO en LSVb. Zij zorgen ervoor dat jouw aangedragen oplossingen (anoniem) terecht komen bij de hogescholen, universiteiten, op het ministerie van onderwijs en bij de politiek. Concreet wordt er met jouw input een brief opgesteld die naar alle hogescholen en universiteiten wordt verstuurd waarin verschillende oplossingsrichtingen worden meegegeven.

Wat krijg je er voor terug?

Ben je een student en wil je jouw stem laten horen? Jouw input over je ervaringen van mentaal welzijn tijdens de coronacrisis komt direct terecht bij de mensen die mede verantwoordelijk zijn voor het beleid. Door jouw stem te laten horen kan je er dus voor zorgen dat het beleid nog beter aansluit op de belevingswereld van studenten. Meld je ook aan! Als deelnemer ontvang je een bedankje voor je deelname, zodat we online samen, op een informele wijze, kunnen sparren over het verbeteren van het studentenwelzijn.

Registratie voor meedenkgroep mentaal welzijn in coronatijd

Meld je via onderstaande button aan om deel te nemen aan de sessie op 3 maart 2021. Je kan je uiterlijk aanmelden tot en met dinsdag 2 maart 17:00 uur. Na je registratie, ontvang je van ons een link voor toegang tot de online sessie via MS Teams.

Gerelateerde items