Met een beperking studeren in coronatijd: wat gaat goed en wat kan beter?

Online meeting via de laptop

09 december 2020 19:00 - 20:30

Online via je smartphone of laptop | 19.00 - 20.30 uur

Met de coronacrisis stonden we voor een voldongen feit. Door het sluiten van de deuren moesten  hogescholen en universiteiten in een rap tempo een enorme inspanning leveren om het onderwijs door te laten gaan. De snelle omschakeling naar online onderwijs bracht veel druk en stress teweeg, zowel voor de docenten maar zeker ook voor de studenten. Wat gaat goed? Wat kan beter? Deze vragen werden de afgelopen tijd al regelmatig gesteld over studeren in algemene zin. Maar tijdens deze bijeenkomst zijn we specifiek benieuwd hoe studenten met een functiebeperking de coronaperiode beleven. Met deze sessie willen we doorpakken op de kansen voor toegankelijk onderwijs en studentenwelzijn.

Tips, tops en flops van studeren in coronatijd

Tijdens deze sessie ga je als student met een functiebeperking in gesprek met zowel andere studenten met een functiebeperking als met beleidsmedewerkers van het ministerie, de koepelverenigingen van hogescholen, universiteiten en de organisatoren van deze bijeenkomst: ECIO, JongPIT, Ieder(in), studentenorganisaties ISO en LSVb. We zijn zeer benieuwd naar jouw ervaringen en ook tips om het online onderwijs beter in te richten en te zorgen voor een veilige studieomgeving.

Wat krijg je er voor terug?

Ben je een student met een functiebeperking en wil je jouw steentje bijdragen? Jouw input komt direct terecht bij de mensen die mede verantwoordelijk zijn voor het beleid. Door jouw stem te laten horen kan je er dus voor zorgen dat het beleid nog beter aansluit op de belevingswereld van studenten met een functiebeperking. Meld je ook aan! Als deelnemer ontvang je als bedankje een borrelpakket, zodat we online samen, op een informele wijze, kunnen sparren over het verbeteren van het toegankelijk onderwijs en studentenwelzijn.

Wie zijn er nog meer aanwezig?

Naast de organisatoren van de bijeenkomst sluiten ook de leden van de Landelijke Werkgroep Studentenwelzijn aan. Dit zijn vertegenwoordigers van het Ministerie van OCW, VSNU, de Vereniging van Hogescholen, de Universiteit voor Humanistiek, LSVb, ISO en ECIO.

De Landelijke Werkgroep Studentenwelzijn is in 2018 opgericht voor de landelijk aanpak van studentenwelzijn. Zij hebben hiervoor Gezamenlijke Ambitie Studentenwelzijn binnen het hoger onderwijs opgesteld. Deze werkgroep inventariseert enerzijds hoe er op dit moment binnen het onderwijs al wordt gewerkt aan studentenwelzijn en faciliteert daarnaast het gebruik van maatwerkoplossingen in het onderwijs. Oftewel een belangrijke plek om je stem te laten horen als student met functiebeperking!

Registratie

Meld je via onderstaande button aan om deel te nemen aan de sessie op 9 december 2020. Na je registratie, ontvang je van ons een link voor toegang tot de online sessie via TEAMS.

Gerelateerde items