Landelijke bijeenkomst Van de Sprong een Brug maken

Een inclusieve verbinding tussen hoger onderwijs en kennisintensieve werkgevers

Landelijke bijeenkomst gap

23 september 2021 09:30 - 12:00

Online

Vorig jaar zijn we gestart met de landelijke bijeenkomsten Van de Sprong een Brug maken. Uit de bijeenkomsten blijkt dat dit een lastig maar belangrijk thema is! Dit jaar willen we hierop doorpakken om verder samen te werken aan een inclusievere arbeidsmarkt. Tijdens de bijeenkomsten staat het agenderen van dit thema en het delen van ervaringen rondom het voorbereiden (en borgen) van studenten+ op stage en werk centraal. Daarnaast maken we ruimte voor het uitwisselen van kennis tussen HR/P&O medewerkers binnen het hoger onderwijs over de mogelijkheden van inclusief werkgeverschap.

Doelgroep bijeenkomst

De bijeenkomst is voor vertegenwoordigers van hoger onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven. Vertegenwoordigers die betrokken zijn bij stage en of werk voor studenten+ (studenten met een ondersteuningsvraag) of als HR/P&O betrokken bij inclusief werkgeverschap en de participatiewet.

Programma

Tijdens de landelijke bijeenkomsten van de ‘Sprong een Brug maken’ nodigen we verschillende gastsprekers uit om je te informeren en te inspireren op dit thema.

  • 09.30 uur Intro | Linda Schlundt Bodien (ECIO)
  • 09.35 uur Spreker | Eva van den Berg, student taal en cultuurstudies
  • 10.00 uur Spreker | Harriët Rempe, beleidsmedewerker op Hogeschool Utrecht
  • 10.15 uur Bridge of Fame | stand van zaken
  • 10.45 uur Pauze
  • 11.00 uur Break-out sessie | Wissel uit! en Denk mee!

Bijeenkomsten

In 2021 hebben we drie bijeenkomsten gepland:

Deelname is gratis.

Gerelateerde items

Kamer ziet belang in behoud afstandsonderwijs voor studenten met een functiebeperking

Infographic | Stage en werk: acht aanbevelingen door en voor studenten met een ondersteuningsvraag