Landelijke bijeenkomst Van de Sprong een Brug maken

Een inclusieve verbinding tussen hoger onderwijs en kennisintensieve werkgevers

Landelijke bijeenkomst gap

11 november 2021 09:30 - 12:00

Fysiek onder voorbehoud van de coronamaatregelen, anders online met aangepaste tijden

Vorig jaar zijn we gestart met de landelijke bijeenkomsten Van de Sprong een Brug maken. Uit de bijeenkomsten blijkt dat dit een lastig maar belangrijk thema is! Dit jaar willen we hierop doorpakken om verder samen te werken aan een inclusievere arbeidsmarkt. Tijdens de bijeenkomsten staat het agenderen van dit thema en het delen van ervaringen rondom het voorbereiden (en borgen) van studenten+ op stage en werk centraal. Daarnaast maken we ruimte voor het uitwisselen van kennis tussen HR/P&O medewerkers binnen het hoger onderwijs over de mogelijkheden van inclusief werkgeverschap.

Doelgroep bijeenkomst

De bijeenkomst is voor vertegenwoordigers van hoger onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven. Vertegenwoordigers die betrokken zijn bij stage en of werk voor studenten+ (studenten met een ondersteuningsvraag) of als HR/P&O betrokken bij inclusief werkgeverschap en de participatiewet.

Programma

Tijdens de landelijke bijeenkomsten van de ‘Sprong een Brug maken’ nodigen we verschillende gastsprekers uit om je te informeren en te inspireren op dit thema.

Bijeenkomsten

In 2021 hebben we drie bijeenkomsten gepland. De bijeenkomsten worden fysiek georganiseerd, onder voorbehoud van de coronamaatregelen.

  • 15 april van 9.30 – 12.00 uur
  • 21 september van 9.30 – 12.00 uur
  • 11 november van 9.30 – 12.00 uur

Aan deze bijeenkomst worden geen deelnamekosten berekend.

Gerelateerde items

Een andere kijk op ondernemerschap voor een inclusievere arbeidsmarkt

Project Transitieroute hbo-studenten met een ondersteuningsvraag van start!