Kick-off | Netwerk fysieke toegankelijkheid

Krachtenbundeling voor fysieke toegankelijkheid van onderwijsgebouwen

Jongen in rolstoel bij lift

08 december 2021 09:30 - 11:15

Online via Microsoft Teams

Voor studenten in een rolstoel moet een gebouw fysiek toegankelijk zijn. Maar het is ook prettig dat studenten die slecht zien of slecht horen gebruik kunnen maken van de faciliteiten. Daarnaast kun je gebouwen zo inrichten dat studenten met psychische beperkingen, autisme of ADHD minder gauw verdwalen en zich prettig voelen op hun onderwijsinstelling.

Tijdens de kick-off bijeenkomst gaan we de verwachtingen en mogelijkheden centraal stellen. Het doel is om:

  • Te proeven aan de verschillende aspecten van het thema en wat deelnemen aan een landelijk netwerk Fysieke toegankelijkheid hoger onderwijs je kan opleveren.
  • Samen vorm en inhoud te geven aan het nieuwe landelijk netwerk Fysieke toegankelijkheid hoger onderwijs.
  • Informatie op te halen om je keuze van lidmaatschap voor dit netwerk te kunnen maken.

Voor wie?

Het landelijk netwerk is voor professionals in het hoger onderwijs die op enigerlei wijze betrokken zijn bij fysieke toegankelijkheid. Professionals uit het mbo kunnen ook aansluiten.

Programma

  • 9.30 uur – Welkom, kennismaking en toelichting
  • 9.45 uur – Inventarisatie wensen en ideeën; wat vinden jullie belangrijk om in het netwerk aan bod te laten komen.
  • 10.15 uur – Pauze
  • 10.25 uur – Halen en brengen: Op welk thema wil jij halen? Op welk thema kun jij brengen? Wat is het doel van het netwerk?
  • 10.45 uur – Ideeën verzamelen voor opzet en inhoud van het landelijk Netwerk Fysieke toegankelijkheid
  • 11.00 uur – Afsluiting en vervolgafspraken

Sluit aan bij het landelijk netwerk Fysieke toegankelijkheid

De bijeenkomsten van het landelijk netwerk Fysieke toegankelijkheid worden financieel mogelijk gemaakt door het ministerie van OCW. Dit betekent dat er geen aanvullende deelnamekosten worden berekend.

Gerelateerde items

Hybride onderwijs als norm | Waarom fysiek óf online onderwijs?

Alle informatie op 1 plek voor hoger onderwijsstudenten met een functiebeperking

Universiteit Utrecht onderzoekt fysieke toegankelijkheid rolstoelgebruikers