ECIO-congres 2021 | Maak van inclusie een prioriTIJD!

Studentenwelzijn

08 februari 2021 10:00 - 08 februari 2021 16:00

Online

Rather in English? Then go to: Invitation English

Inclusief onderwijs omvat het gehele studieproces: van studiekeuze tot aan een passende baan op de arbeidsmarkt. Het gaat om alle aspecten van onderwijs en vraagt om betrokkenheid en verantwoordelijkheid op verschillende niveaus binnen de onderwijsinstelling. Sinds het VN-verdrag in Nederland van kracht is, is elke onderwijsinstelling hiermee aan de slag. En met het coronavirus is inclusief onderwijs urgenter dan ooit tevoren. Tal van goede initiatieven zijn op touw gezet. Nu is het prioriTIJD om door te pakken! Dit is de focus van het tweejaarlijks ECIO-congres dat plaatsvindt op 8 februari 2021.

Doorpakken en borgen van inclusief onderwijs

ECIO streeft naar inclusief onderwijs, met toegankelijkheid en diversiteit als de norm. Zo kunnen alle studenten optimaal studeren op een opleiding van hun keuze en doorstromen naar een baan die bij hen past. We richten ons op toekomstbestendig onderwijs dat meebeweegt met verdere digitalisering en flexibilisering en waarbij de behoefte van de student centraal staat. Met deze conferentie focussen we op goede ideeën en onderwijspraktijken waarop we kunnen voortbouwen en verduurzamen binnen het hoger onderwijs.

Het programma van het ECIO-congres

We starten plenair met inspirerende gastsprekers, zowel professionals als studenten. We gaan in op de langetermijnstrategie voor inclusief onderwijs en de huidige actualiteit. Studenten met een ondersteuningsvraag die een top-idee hebben of een initiatief gestart zijn om hun hogeschool of universiteit inclusiever te maken, kunnen tot 1 november 2020 meedoen aan de verkiezing ECIO Frank Award. Vandaag reiken we de ECIO Frank Award 2020 uit aan de winnaars van deze verkiezing. In de middag staan de onderstaande inclusiethema’s tijdens twee subsessies centraal. Daarbij wordt ingegaan op visie- en beleidsvorming, het creëren van draagvlak, commitment, concrete inclusieaanpakken en goede praktijkvoorbeelden.

Thema’s:

  • Informatievoorziening en voorlichting
  • Digitale-/ fysieke toegankelijkheid
  • Begeleiding van studenten met een ondersteuningsvraag
  • Deskundigheid van professionals
  • Flexibele leerroutes
  • Toegankelijk toetsen en examineren
  • Studentenparticipatie
  • Overgang onderwijs-arbeidsmarkt
  • Kwaliteitsborging en continuïteit van inclusief beleid

Meer details over het programma volgen binnenkort.

Laat je inspireren tot inclusiever onderwijs!

Met de verschillende programmaonderdelen willen we de deelnemers verbinden en inspireren en samenwerking bevorderen. Deelname aan het congres levert je concrete handvatten op waarmee je inclusie op de agenda houdt en binnen je onderwijsinstelling prioriTIJD geeft, zodat studenten met een ondersteuningsvraag succesvol kunnen studeren.

Doelgroepen

Het congres is voor bestuurders, studentendecanen, studieadviseurs, studieloopbaanbegeleiders, docenten, beleidsmedewerkers en studenten met een ondersteuningsvraag van universiteiten en hogescholen en toeleidend onderwijs.

Oproep voor presentaties

Heb je een werkvorm, aanpak of een goed praktijkvoorbeeld dat impact heeft op het inclusiever maken van het hoger onderwijs? Bijvoorbeeld rondom beleid(simplementatie) of commitment aangaande een van de hierboven genoemde thema’s. Dan zou het mooi zijn als je hiermee ook andere onderwijsinstellingen kunt inspireren. We stellen jouw deelname in de vorm van een presentatie zeer op prijs. De duur van een presentatie is een uur, inclusief discussie en vragen. De presentaties zijn onderdeel van het middagprogramma. Het indienen van voorstellen kan via deze link

Kosten voor deelname

De kosten voor deelname is €50,- per inschrijving. Studenten kunnen gratis deelnemen.

Neem voor meer informatie contact met ons op