De eerste 100 dagen in het hoger onderwijs – wat hebben we geleerd?

Tips en oplossingen om het instroomproces van studenten met een ondersteuningsvraag te verbeteren

jongeren naast elkaar met tekstwolkjes in rechterhand opgestoken

09 december 2021 10:00 - 12:00

Online via Microsoft Teams

Hoe kun je er als onderwijsprofessional binnen het hoger onderwijs voor zorgen dat studenten met een ondersteuningsbehoefte goed landen tijdens de eerste 100 dagen van hun studietijd? Hoe bereid je ze voor de poort al goed voor? Uit onderzoek komt naar voren dat studenten met een ondersteuningsvraag vaker achterlopen op hun studieschema. Ook hebben zij een grotere kans om in het eerste jaar uit te vallen.

Programma

In dit webinar delen we inzichten op basis van onderzoek omtrent de eerste 100 dagen van studenten met een ondersteuningsvraag aan hogescholen en universiteiten. We presenteren de handreiking “Inclusieve instroom hoger onderwijs: Eerste 100 dagen van studenten met een ondersteuningsvraag”, waarin we evidence-informed interventies bespreken die de in- en doorstroom van studenten met een ondersteuningsbehoefte kunnen verbeteren.

Vervolgens zoomen we in op onderzoek van het overheidsprogramma Mens Centraal. Dit onderzoek is gericht op aankomende studenten met een ondersteuningsvraag en de drempels die zij ondervinden in de aanloop naar hun studietijd. We delen concrete tips en oplossingen voor wat je als hoger onderwijsinstelling kunt doen om de instroom van studenten met een ondersteuningsvraag te verbeteren. Ook het verbeteren van de informatievoorziening maakt hiervan onderdeel uit.

Tijden

  • 10.00 uur – Introductie door ECIO
  • 10.10 uur – Presentatie handreiking ‘Eerste 100 dagen’ | door Lotte Scheeren
  • 10.40 uur – Pauze
  • 10.50 uur – Gastsprekers Mario Cosman (projectleider Mens Centraal) en Joost van Leeuwen (service designer Mens Centraal)
  • 11.20 uur – Aan de slag!
  • 11.40 uur – Afsluiting

Voor wie is deze bijeenkomst?

De bijeenkomst is voor professionals, studentendecanen, studieadviseurs, beleidsmedewerkers, docenten en studenten van hogescholen en universiteiten.

Deze bijeenkomst wordt financieel mogelijk gemaakt door het Ministerie van OCW. Dit betekent dat er geen aanvullende deelnamekosten worden berekend.