Bijeenkomst ‘toegankelijk toetsen en examineren, zo kan het ook’

studenten in klaslokaal maken een toets

28 september 2021 09:15 - 12:00

Online

Veel studenten met een ondersteuningsvraag ervaren belemmeringen bij toetsing en examinering. Niet vanwege gebrek aan kennis en vaardigheden, maar vanwege de toetsvorm en/of de omstandigheden waaronder getoetst wordt. Ben je als onderwijsprofessional betrokken bij toegankelijk toetsen? Sluit dan ook aan.

Centrale topics

Op grond van de WGBh/cz hebben deze studenten recht op geschikte en noodzakelijke aanpassingen. Maar wat zijn de mogelijkheden om toegankelijke toetsen en examens te bieden? Welke ruimte is er binnen de regels? Welke medewerkers kunnen een bijdrage leveren aan Toegankelijk toetsen en op welke manier? Wij geloven dat er veel mogelijkheden zijn die de toegankelijkheid van de toetsing vergroten, zonder dat er afbreuk gedaan wordt aan de kwaliteit en de eindtermen van de opleiding.

Bijeenkomsten

De bijeenkomst is een reguliere bijeenkomst vanuit het landelijk netwerk Toegankelijk Toetsen en Examineren. Het landelijk netwerk wordt financieel mogelijk gemaakt door het Ministerie van OCW. Dit betekent dat er geen aanvullende deelnamekosten meer worden berekend.

Elk jaar organiseert ECIO drie bijeenkomsten (zie agenda van ECIO) en daarnaast zijn er een aantal ‘spreekuur-momenten’ tussen de bijeenkomsten door. De bijeenkomsten worden fysiek op wisselende locaties georganiseerd.

Na ontvangst van jouw aanmelding krijg je direct toegang tot de bestanden op Microsoft Teams van het netwerk. Via dit platform heb je de mogelijkheid tot uitwisseling van ervaringen en het delen van kennis, goede praktijken, knelpunten en adviezen rondom toegankelijk toetsen en examineren. Daarnaast ontvang je informatie over de mogelijkheden om deel te nemen aan een spreekuur. Tijdens dit spreekuur kun je vragen stellen en advies krijgen van andere netwerkleden.

Voor wie?

Het landelijk netwerk is voor leden van de examencommissies, examinatoren, toetsmakers, beleidsmedewerkers en andere functionarissen die zich bezighouden met toetsbeleid, -organisatie, -ontwikkeling en -aanpassing in het ho en het mbo.

Gerelateerde items

Alle informatie op 1 plek voor hoger onderwijsstudenten met een functiebeperking

Factsheet Informatievoorziening | hulpvragen onderwijsprofessionals