Bijeenkomst ‘toegankelijk toetsen en examineren, zo kan het ook’

studenten in klaslokaal maken een toets

28 september 2021 09:00 - 16:00

Fysiek onder voorbehoud van de coronamaatregelen, anders online met aangepaste tijden

De bijeenkomst wordt fysiek georganiseerd onder voorbehoud van de coronamaatregelen.

De bijeenkomst is een reguliere bijeenkomst vanuit het landelijk netwerk Toegankelijk Toetsen en Examineren. Onderwijsprofessionals uit het ho en mbo kunnen gratis aansluiten bij het landelijk netwerk. Het netwerk wordt gefaciliteerd door ECIO.

Veel studenten met een ondersteuningsvraag ervaren belemmeringen bij toetsing en examinering. Niet vanwege gebrek aan kennis en vaardigheden, maar vanwege de toetsvorm en/of de omstandigheden waaronder getoetst wordt. Ben je als onderwijsprofessional betrokken bij toegankelijk toetsen? Sluit dan ook aan.

Centrale topics

Op grond van de WGBh/cz hebben deze studenten recht op geschikte en noodzakelijke aanpassingen. Maar wat zijn de mogelijkheden om toegankelijke toetsen en examens te bieden? Welke ruimte is er binnen de regels? Welke medewerkers kunnen een bijdrage leveren aan Toegankelijk toetsen en op welke manier? Wij geloven dat er veel mogelijkheden zijn die de toegankelijkheid van de toetsing vergroten, zonder dat er afbreuk gedaan wordt aan de kwaliteit en de eindtermen van de opleiding.

Praktische informatie

  • Datum: 28 september 2021
  • Start programma: 9:00 uur
  • Einde programma: 16:00 uur
  • Locatie: Fysiek onder voorbehoud van de coronamaatregelen, anders online met aangepaste tijden.
  • Kosten: Het landelijk netwerk wordt financieel mogelijk gemaakt door het Ministerie van OCW. Dit betekent dat er geen aanvullende deelnamekosten meer worden berekend.

Bijeenkomsten

In 2021 hebben we drie bijeenkomsten gepland en daarnaast zijn er een aantal ‘spreekuur-momenten’ tussen de bijeenkomsten door. De bijeenkomsten worden fysiek op wisselende locaties georganiseerd.

  • Donderdag 4 februari 2021 van 9.00-16.00 (fysiek onder voorbehoud van de coronamaatregelen, anders online met aangepaste tijden)
  • Dinsdag 25 mei 2021 van 9.00-16.00
  • Dinsdag 28 september 2021 van 9.00-16.00

Na ontvangst van jouw aanmelding krijg je direct toegang tot de bestanden op MS Teams van het netwerk. Via dit platform heb je de mogelijkheid tot uitwisseling van ervaringen en het delen van kennis, goede praktijken, knelpunten en adviezen rondom toegankelijk toetsen en examineren. Daarnaast ontvang je informatie over de mogelijkheden om deel te nemen aan een spreekuur. Tijdens dit spreekuur kun je vragen stellen en advies krijgen van andere netwerkleden.

Voor wie?

Het landelijk netwerk is voor leden van de examencommissies, examinatoren, toetsmakers, beleidsmedewerkers en andere functionarissen die zich bezighouden met toetsbeleid, -organisatie, -ontwikkeling en -aanpassing in het ho en het mbo.

Deelname is gratis

Tot onze vreugde hebben we vanaf 2021 het thema ‘Toegankelijk Toetsen’ op kunnen nemen in het ECIO activiteitenplan voor OCW. Dit betekent dat er geen aanvullende deelnamekosten meer worden berekend.

Gerelateerde items

Factsheet Informatievoorziening | hulpvragen onderwijsprofessionals

Artikel | Toegankelijk toetsen en examineren – Ruimer Denken: nu vasthouden en doorpakken!