Bijeenkomst Landelijk Netwerk Studentenwelzijn ho

10 september 2020 10:00 - 11:30

Digitaal

De bijeenkomst is een initiatief van het Landelijk Netwerk Studentenwelzijn ho: voor en door leden. Een samenwerking gericht op de bevordering van welzijn van studenten in het hoger onderwijs. Uitwisseling en kennisdeling over verschillende kwesties rondom studentenwelzijn staan daarbij centraal. ECIO, onderdeel van CINOP, is initiator en facilitator van dit netwerk.

In september 2018 werd de aftrap genomen met de eerste bijeenkomst van het Landelijk netwerk Studentenwelzijn met de slogan: “Ik geef kleur aan studentenwelzijn”. Sindsdien zijn er verschillende bijeenkomsten geweest waarop deelnemers vol enthousiasme en betrokkenheid hun bijdragen hebben geleverd.

Praktische informatie

  • Datum: 10 september 2020
  • Start programma: 10:00 uur
  • Einde programma: 11:30 uur
  • Kosten: deelname is gratis
  • Locatie: online (via eigen smartphone/laptop)

Programma

De afgelopen digitale bijeenkomst Landelijk Netwerk Studentenwelzijn was een doorslaand succes! In korte tijd hebben we de waarde van ons netwerk bewezen en praktische voorbeelden met elkaar uitgewisseld. Tijd voor een vervolg en om verder te bouwen aan ons netwerk.

Op 10 september wordt opnieuw een digitale bijeenkomst georganiseerd. Tijdens het programma staat het thema sociale binding in relatie tot de coronacrisis centraal. Vanaf september zal het hoger onderwijs langzaamaan weer gaan experimenteren met fysiek onderwijs. Hoger onderwijs heeft ook een belangrijke sociale waarde en deze specifieke functie is van meerwaarde op het studentenwelzijn. Met de start van het nieuwe studiejaar brengt dit nieuwe vragen met zich mee. Hoe organiseer en borg je sociale binding voor (eerstejaars) studenten? Daarnaast zullen we in verschillende themagroepen uiteen gaan om goede voorbeelden uit te wisselen en gezamenlijk verder te werken aan het thema studentenwelzijn.

Doelgroep Landelijk Netwerk Studentenwelzijn

Het netwerk is voor professionals van hogescholen, universiteiten, studenten, aanverwante onderwijsorganisaties en non-profit organisaties zonder commercieel belang, die zich inzetten voor het verbeteren van het welzijn van studenten in het hoger onderwijs.

Gerelateerde items

Hybride onderwijs als norm | Waarom fysiek óf online onderwijs?

GeestKracht-scholen doorbreken taboe op psychische klachten in het mbo

Studiekeuze en motivatie | Landelijk netwerk Studentenwelzijn ho