Bijeenkomst Landelijk Netwerk Studentenwelzijn hoger onderwijs

5 studenten aan tafel aan het werk

18 november 2021 09:30 - 14:00

Details volgen later

De bijeenkomst is gericht op samenwerking voor het bevorderen van het welzijn van studenten in het hoger onderwijs. Uitwisseling en kennisdeling over verschillende kwesties rondom studentenwelzijn staan daarbij centraal. Professionals en studenten uit het hoger onderwijs kunnen te allen tijde hierbij aansluiten. ECIO is initiator en facilitator van het netwerk. ECIO werkt hierbij samen met de stuurgroep studentenwelzijn waarin verschillende hogescholen en universiteiten vertegenwoordigd zijn.

In september 2018 werd de aftrap genomen met de eerste bijeenkomst van het Landelijk netwerk Studentenwelzijn met de slogan: “Ik geef kleur aan studentenwelzijn”. Sindsdien zijn er verschillende bijeenkomsten geweest waarop deelnemers vol enthousiasme en betrokkenheid hun bijdragen hebben geleverd.

Op 16 september kwamen we als Landelijk Netwerk bijeen. Op 18 november komt het Landelijk Netwerk Studentenwelzijn opnieuw bijeen om studentenwelzijn een boost te geven.

Programma 18 november

Houd onze website in de gaten.

Doelgroep Landelijk Netwerk Studentenwelzijn

Het netwerk is voor professionals van hogescholen, universiteiten, studenten, aanverwante onderwijsorganisaties en non-profit organisaties zonder commercieel belang, die zich inzetten voor het verbeteren van het welzijn van studenten in het hoger onderwijs.

Het landelijk netwerk wordt financieel mogelijk gemaakt door het Ministerie van OCW. Dit betekent dat er geen aanvullende deelnamekosten meer worden berekend.

Online community Studentenwelzijn

Wil je op de hoogte gehouden worden van activiteiten rondom Studentenwelzijn? Heb je interesse om meer bijeenkomsten bij te wonen waar kennis wordt gedeeld over studentenwelzijn? Sluit dan ook aan bij het Landelijk Netwerk Studentenwelzijn en word lid van onze online community op LinkedIn.

Onderzoeken, praktijkvoorbeelden en relevante organisaties

Wil je doorverwezen worden naar relevante organisaties rondom studentenwelzijn? In dit overzicht vind je alle organisaties en contactgegevens.

Gerelateerde items

Hybride onderwijs als norm | Waarom fysiek óf online onderwijs?

GeestKracht-scholen doorbreken taboe op psychische klachten in het mbo

Studiekeuze en motivatie | Landelijk netwerk Studentenwelzijn ho