Bijeenkomst Expertiselab Jonge Mantelzorgers

3 studenten achter een laptop

13 oktober 2021 09:30 - 13:00

Fysiek onder voorbehoud van de coronamaatregelen, anders online met aangepaste tijden

Het Expertiselab Jonge Mantelzorgers is een levendig netwerk dat bestaat uit professionals die werkzaam zijn in onderwijs, zorg of overheid. Het netwerk heeft als maatschappelijk doel om de positie van jonge studerende mantelzorgers te verbeteren, door:

 • Bewustwording en vergroten van zichtbaarheid van (knelpunten van) jonge studerende mantelzorgers
 • Het verhogen van basiskennis bij (onderwijs)instellingen
 • Het vergroten van motivatie en bieden van ondersteuningsmogelijkheden
 • Het ‘normaliseren’ van mantelzorg als waardevolle bijdrage aan onze samenleving.

Dat doel willen we bereiken door het onderling uitwisselen van kennis en ervaring rondom lopende initiatieven en activiteiten. Waar mogelijk bundelen we krachten. Voor de bijeenkomsten wordt ook vaak een expert als spreker uitgenodigd. Wil je ook deelnemen aan deze bijeenkomst op 13 oktober 2021, registreer je dan via de registratiebutton onderaan op deze webpagina.

Praktische informatie

 • Datum: 13 oktober 2021
 • Start programma: 9:30 uur
 • Einde programma: 13:00 uur
 • Locatie: Fysiek onder voorbehoud van de coronamaatregelen, anders online met aangepaste tijden.
 • Kosten: Het landelijk netwerk wordt financieel mogelijk gemaakt door het Ministerie van OCW. Dit betekent dat er geen aanvullende deelnamekosten meer worden berekend.

Programma

Omdat momenteel nog gewerkt wordt aan het programma volgen verdere details hierover later. Heb je nog ideeën die je voor het programma wilt aandragen? Neem dan contact op met Linda Schlundt Bodien, zie contactgegevens onderaan de pagina.

Bijeenkomsten

In 2021 hebben we drie bijeenkomsten gepland. De bijeenkomsten worden fysiek georganiseerd.

 • Woensdag 24 maart van 09.30-13.00 uur
 • Woensdag 19 mei van 09.30-13.00 uur
 • Woensdag 13 oktober van 09.30-13.00 uur

Sluit ook aan bij het Expertiselab Jonge Mantelzorgers

Het Expertiselab komt twee à driemaal per jaar een dagdeel bijeen. De bijeenkomsten vinden plaats op wisselende locaties en worden voorbereid door een agendacommissie die bestaat uit drie leden: MantelzorgNL, ECIO en bij toerbeurt een ander lid van het netwerk.

Deelnemers aan het netwerk zijn: Vrije Universiteit, Sociaal Cultureel Planbureau, Hogeschool van Amsterdam, Vilans, Hogeschool Utrecht, Windesheim, JMZ Pro, Ouders & Onderwijs, Sterker, MantelzorgNL, Jonge Mantelzorg, MOVISIE, gemeente Amsterdam en CINOP / ECIO.

Ben jij werkzaam als professional? Heb je affiniteit met jonge studerende mantelzorgers en wil je je aansluiten bij dit netwerk? Meld je aan als netwerklid.