Bijeenkomst Dwarsverbinden | regionale ketenaanpak voor duurzame arbeidsparticipatie kwetsbare hbo-studenten

29 oktober 2020 10:00 - 11:00

Online

Ondertekening intentieverklaring

Op 29 oktober ondertekenen de hogescholen NHL Stenden, Van Hall Larenstein en REA College een intentieverklaring onder de naam ‘dwarsverbinden’. Betrokken partijen spannen zich in voor een groep kwetsbare hbo-studenten in de overgang van onderwijs naar arbeidsmarkt, ter versterking van de regionale ketenaanpak. Ook de gemeente Leeuwarden en Fryslân Werkt! hebben warme belangstelling voor dit project. Het proces is begeleid door Expertisecentrum Inclusief Onderwijs (ECIO).

Programma

  • Welkom | Start bijeenkomst door Wietske Wiersma, NHL Stenden, lid van de werkgroep ‘Dwarsverbinden’
  • Knelpunt | Filmpjes en/of interviews van studenten+ over hiaten en belemmeringen zij ervaren bij de overgang naar de arbeidsmarkt, rondom stage en werk.
  • Vragen en reacties
  • Statements | NHL Stenden, Van Hall Larenstein, REA College
  • Reacties | Gemeente Leeuwarden en Fryslân Werkt
  • Ondertekening intentieverklaring
  • Afsluiting

Lees meer over het project Dwarsverbinden in Fryslan

Registratie

Deelname aan deze bijeenkomst is gratis. Meld je aan via onderstaande link. Deelname is alleen digitaal mogelijk. Na registratie ontvang je een bevestiging.

Klik hier voor het aanmeldformulier.

Gerelateerde items

Kamer ziet belang in behoud afstandsonderwijs voor studenten met een functiebeperking

Infographic | Stage en werk: acht aanbevelingen door en voor studenten met een ondersteuningsvraag