Bijeenkomst Netwerk Digitale toegankelijkheid in het ho en mbo

Netwerk digitale toegankelijkheid in het onderwijs

23 november 2021 13:00 - 16:00

Fysiek onder voorbehoud van de coronamaatregelen, anders online met aangepaste tijden

De bijeenkomst wordt fysiek georganiseerd onder voorbehoud van de coronamaatregelen.

Inclusief digitaal toegankelijk onderwijs voorkomt uitsluiting van studenten met een functiebeperking. Met onderwijs dat voor iedereen toegankelijk is, voorkom je uitval en studievertraging en vergroot je het welzijn van studenten. Onderwijsinstellingen hebben vanwege het coronavirus snel moeten omschakelen naar digitaal onderwijs. Een uitdaging dat resulteerde in mooie initiatieven. Maar er zijn ook obstakels ervaren.

Praktische informatie

 • Datum: 23 november 2021
 • Start programma: 13:00 uur
 • Einde programma: 16:00 uur
 • Locatie: Fysiek onder voorbehoud van de coronamaatregelen, anders online met aangepaste tijden.
 • Kosten: Het landelijk netwerk wordt financieel mogelijk gemaakt door het Ministerie van OCW. Dit betekent dat er geen aanvullende deelnamekosten meer worden berekend.

Krachtenbundeling voor digitaal toegankelijk onderwijs

Om de krachten te bundelen en samen op te trekken voor het realiseren van duurzame oplossingen heeft ECIO in november 2020 het Netwerk digitale toegankelijkheid ho en mbo opgezet. Het netwerk is bedoeld voor: het uitwisselen van ervaringen, kennis delen met elkaar (brengen en halen) en kennis opdoen via experts, good practices in kaart brengen en overdraagbaar maken en het signaleren van knelpunten.

Aandachtsgebieden landelijk netwerk Digitale toegankelijkheid ho/mbo

 • Visieontwikkeling
 • Beleid: implementeren en borgen
 • Verandermanagement: creëren van draagvlak
 • ICT
 • Leveranciers
 • WCAG
 • Studenten betrekken
 • Rol Marketing en Communicatieafdelingen
 • Ondertiteling via AVA: ervaringen van studenten
 • Ophalen en delen van good practices

Voor wie?

Het landelijk netwerk is voor professionals in het hoger onderwijs en het mbo die op enigerlei wijze betrokken zijn bij digitale toegankelijkheid. Dat kan zijn vanuit de ICT-hoek, de onderwijskant of de marketingcommunicatiekant.

Sluit aan bij het landelijk netwerk Digitale toegankelijkheid ho/mbo

Het netwerk komt jaarlijks drie keer bijeen. De bijeenkomsten worden fysiek georganiseerd.

 • Dinsdag 9 maart 2021 van 13.00 – 16.00 uur
 • Donderdag 8 juli 2021 van 13.00 – 16.00 uur
 • Dinsdag 23 november 2021 van 13.00 – 16.00 uur

Deelname is gratis

Tot onze vreugde wordt vanaf 2021 het landelijk netwerk financieel mogelijk gemaakt door het Ministerie van OCW. Dit betekent dat er geen aanvullende deelnamekosten meer worden berekend.

Over ECIO

ECIO adviseert en ondersteunt hogeronderwijsinstellingen, zodat studenten met een extra ondersteuningsvraag met succes hun opleiding kunnen doorlopen. Lees meer over de activiteiten van ECIO.

Gerelateerde items