Bijeenkomst Netwerk Digitale toegankelijkheid in het ho en mbo

Netwerk digitale toegankelijkheid in het onderwijs

23 november 2021 13:00 - 16:00

Fysiek onder voorbehoud van de coronamaatregelen, anders online met aangepaste tijden

Inclusief digitaal toegankelijk onderwijs voorkomt uitsluiting van studenten met een functiebeperking. Met onderwijs dat voor iedereen toegankelijk is, voorkom je uitval en studievertraging en vergroot je het welzijn van studenten. Onderwijsinstellingen hebben vanwege het coronavirus snel moeten omschakelen naar digitaal onderwijs. Een uitdaging dat resulteerde in mooie initiatieven. Maar er zijn ook obstakels ervaren.

Krachtenbundeling voor digitaal toegankelijk onderwijs

Om de krachten te bundelen en samen op te trekken voor het realiseren van duurzame oplossingen heeft ECIO in november 2020 het Netwerk digitale toegankelijkheid ho en mbo opgezet. Het netwerk is bedoeld voor: het uitwisselen van ervaringen, kennis delen met elkaar (brengen en halen) en kennis opdoen via experts, good practices in kaart brengen en overdraagbaar maken en het signaleren van knelpunten.

Aandachtsgebieden landelijk netwerk Digitale toegankelijkheid ho/mbo

  • Visieontwikkeling
  • Beleid: implementeren en borgen
  • Verandermanagement: creëren van draagvlak
  • ICT
  • Leveranciers
  • WCAG
  • Studenten betrekken
  • Rol Marketing en Communicatieafdelingen
  • Ondertiteling via AVA: ervaringen van studenten
  • Ophalen en delen van good practices

Voor wie?

Het landelijk netwerk is voor professionals in het hoger onderwijs en het mbo die op enigerlei wijze betrokken zijn bij digitale toegankelijkheid. Dat kan zijn vanuit de ICT-hoek, de onderwijskant of de marketingcommunicatiekant.

Sluit aan bij het landelijk netwerk Digitale toegankelijkheid ho/mbo

Het landelijk netwerk financieel mogelijk gemaakt door het Ministerie van OCW. Dit betekent dat er geen aanvullende deelnamekosten meer worden berekend.

Het netwerk komt jaarlijks drie keer bijeen (zie agenda van ECIO). De bijeenkomsten worden fysiek georganiseerd.

Gerelateerde items

Werken en leren op afstand studenten en medewerkers met gehoorbeperking

HAN | Verkenning ondersteunende tools bij gehoorbeperking voor onderwijs en werken op afstand

Hybride onderwijs als norm | Waarom fysiek óf online onderwijs?