Landelijke bijeenkomst ‘Van de Sprong een Brug maken’

Een inclusieve verbinding tussen hoger onderwijs en kennisintensieve werkgevers

twee personen geven elkaar de hand

22 november 2022 09:30 - 13:00

De bijeenkomsten worden live georganiseerd.

De arbeidsparticipatie van studenten met ondersteuningsvraag of functiebeperking is in Nederland erg laag. Opvallend veel lager dan in andere Europese landen. Hoe komt dat? Maar vooral: hoe kunnen we dit samen verbeteren?

Tijdens deze landelijke netwerkbijeenkomst werken we met bruggenbouwers (onderwijs en werkgever) aan het realiseren van een inclusieve arbeidsmarkt. Centraal staat het delen van ervaringen rondom het voorbereiden, borgen en begeleiden van hoger opgeleide studenten met een ondersteuningsvraag op stage en werk. Verschillende gastsprekers worden uitgenodigd om je te informeren en te inspireren. Daarnaast maken we ruimte voor het uitwisselen van kennis tussen HR/P&O medewerkers binnen het hoger onderwijs over de mogelijkheden van inclusief werkgeverschap. Waar gewenst en mogelijk helpen we u graag met het opzetten van een eigen regionaal initiatief.

” Ik vind het een zeer inspirerende bijeenkomst en het is heel mooi om te zien hoeveel verschillende mensen en organisaties zich inzetten voor een inclusievere arbeidsmarkt (en daarmee ook een inclusievere samenleving). ” – deelnemer van het netwerk

Sluit ook aan bij de landelijke bijeenkomsten ‘Van de Sprong een brug maken’

De bijeenkomst is voor vertegenwoordigers van hoger onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven. Vertegenwoordigers die betrokken zijn bij stage en of werk voor studenten met een ondersteuningsvraag of als HR/P&O betrokken bij inclusief werkgeverschap en de participatiewet.

De bijeenkomsten ‘Van de Sprong een Brug maken’ worden financieel mogelijk gemaakt door het Ministerie van OCW. Dit betekent dat er geen aanvullende deelnamekosten worden berekend.

Planning bijeenkomsten ‘Van de Sprong een brug maken’ 2022

Het netwerk komt jaarlijks driemaal bijeen. De data voor 2022 zijn:

  • 1 februari 2022
  • 19 mei 2022
  • 22 november 2022