Bijeenkomst Netwerk Digitale toegankelijkheid in het ho en mbo

Netwerk digitale toegankelijkheid in het onderwijs

09 maart 2021 13:00 - 15:30

Online

De bijeenkomst wordt online georganiseerd i.v.m. de coronamaatregelen.

Inclusief digitaal toegankelijk onderwijs voorkomt uitsluiting van studenten met een functiebeperking. Met onderwijs dat voor iedereen toegankelijk is, voorkom je uitval en studievertraging en vergroot je het welzijn van studenten. Onderwijsinstellingen hebben vanwege het coronavirus snel moeten omschakelen naar digitaal onderwijs. Een uitdaging dat resulteerde in mooie initiatieven. Maar er zijn ook obstakels ervaren.

Krachtenbundeling voor digitaal toegankelijk onderwijs

Om de krachten te bundelen en samen op te trekken voor het realiseren van duurzame oplossingen heeft ECIO in november 2020 het Netwerk digitale toegankelijkheid ho en mbo opgezet. Het netwerk is bedoeld voor: het uitwisselen van ervaringen, kennis delen met elkaar (brengen en halen) en kennis opdoen via experts, good practices in kaart brengen en overdraagbaar maken en het signaleren van knelpunten.

Programma

13.00 uur – Welkom
13.05 uur – Toelichting op WCAG
13.20 uur – Welke tools voor ondertiteling gebruiken onderwijsinstellingen?
14.00 uur – Pauze
14.15 uur – Ervaringen delen; Wat gebruiken de instellingen van de netwerkleden?
15.00 uur – Pauze
15.10 uur – Afsluiting: wensen voor volgende netwerkbijeenkomst

Praktische informatie

  • Datum: 9 maart 2021
  • Start programma: 13:00 uur
  • Einde programma: 15:30 uur
  • Locatie: Online via MS Teams.
  • Kosten: Het landelijk netwerk wordt financieel mogelijk gemaakt door het Ministerie van OCW. Dit betekent dat er geen aanvullende deelnamekosten meer worden berekend.

Voor wie?

Het landelijk netwerk is voor professionals in het hoger onderwijs en het mbo die op enigerlei wijze betrokken zijn bij digitale toegankelijkheid. Dat kan zijn vanuit de ICT-hoek, de onderwijskant of de marketingcommunicatiekant.

Sluit aan bij het landelijk netwerk Digitale toegankelijkheid ho/mbo

Het netwerk komt jaarlijks drie keer bijeen. De bijeenkomsten worden fysiek georganiseerd.

  • Dinsdag 9 maart 2021 van 13.00 – 16.00 uur
  • Donderdag 8 juli 2021 van 13.00 – 16.00 uur
  • Dinsdag 23 november 2021 van 13.00 – 16.00 uur

Deelname is gratis

Tot onze vreugde wordt vanaf 2021 het landelijk netwerk financieel mogelijk gemaakt door het Ministerie van OCW. Dit betekent dat er geen aanvullende deelnamekosten meer worden berekend.

Over ECIO

ECIO adviseert en ondersteunt hogeronderwijsinstellingen, zodat studenten met een extra ondersteuningsvraag met succes hun opleiding kunnen doorlopen. Lees meer over de activiteiten van ECIO.