Bijeenkomst Expertiselab Jonge Mantelzorgers

Krachtenbundeling voor het ondersteunen van studenten met mantelzorgtaken

Persoon helpt iemand in rolstoel

23 maart 2022 09:30 - 13:00

De bijeenkomsten worden op wisselende locaties georganiseerd.

Studenten met mantelzorgtaken kunnen tijdens hun studie belemmering ervaren vanwege extra druk die deze taken met zich meebrengen. Met het ExpertiseLab delen we kennis, ervaringen en knelpunten om deze studenten zo goed mogelijk te ondersteunen. Draag bij aan het studiesucces van deze studenten en sluit ook aan!

Aanpak ExpertiseLab Jonge Mantelzorgers

Het netwerk heeft als maatschappelijk doel om de positie van jonge studerende mantelzorgers te verbeteren, door te werken aan:

  • Bewustwording en zichtbaarheid van (knelpunten van) jonge studerende mantelzorgers
  • Uitwisselen van kennis tussen onderwijs, zorg en overheid
  • Bieden van ondersteuningsmogelijkheden
  • ‘Normaliseren’ van mantelzorg als waardevolle bijdrage aan onze samenleving.

Krachtenbundeling voor ondersteuning van studerende jonge mantelzorgers

Het ExpertiseLab Jonge Mantelzorgers is een levendig netwerk dat bestaat uit professionals die werkzaam zijn in onderwijs, zorg of overheid. We bundelen onze krachten door het onderling uitwisselen van kennis en ervaring rondom lopende initiatieven en activiteiten. Experts en ervaringsdeskundigen delen als sprekers hun kennis en tips voor aanpak van de ervaren belemmeringen tijdens de studie.

” Dit was mijn eerste keer dat ik deelnam aan een bijeenkomst van het ExpertiseLab en dat was een goede ervaring! Erg prettig en leerzaam om met andere professionals in contact te komen. ” – deelnemer van het netwerk

Sluit ook aan bij het ExpertiseLab Jonge Mantelzorgers

Ben jij werkzaam als professional in het hoger onderwijs? Heb je affiniteit met jonge studerende mantelzorgers en wil je je aansluiten bij dit netwerk? Meld je aan als netwerklid via onderstaande button.

De bijeenkomsten van het landelijk netwerk ExpertiseLab Jonge Mantelzorgers worden financieel mogelijk gemaakt door het Ministerie van OCW. Dit betekent dat er geen aanvullende deelnamekosten worden berekend.

Planning bijeenkomsten Expertiselab Jonge Mantelzorgers 2022

Het netwerk komt jaarlijks driemaal bijeen. De data voor 2022 zijn:

  • 23 maart 2022
  • 1 juni 2022
  • 9 november 2022

De bijeenkomsten worden op wisselende locaties georganiseerd en voorbereid door een agendacommissie die bestaat uit twee vaste leden (MantelzorgNL en ECIO) en bij toerbeurt een wisselend lid van het netwerk.

Word lid van de LinkedIn-groep ExpertiseLab Jonge Mantelzorgers

Wil je op de hoogte gehouden worden van activiteiten, onderzoeken en artikelen rondom jonge mantelzorgers? Sluit dan ook aan bij de LinkedIn-groep ExpertiseLab Jonge Mantelzorgers.