Professionalisering studentenbegeleiding inclusief onderwijs | online cursus

online studeren

Landelijke bijeenkomst Van de Sprong een Brug maken

Landelijke bijeenkomst gap

Masterclass Studentenwelzijn | ontwikkelen van mentale weerbaarheid

4 studenten in een kring met de hoofden tegen elkaar

Bijeenkomst Landelijk Netwerk Studentenwelzijn hoger onderwijs

5 studenten aan tafel aan het werk

Bijeenkomst 2 | Expertiselab Jonge Mantelzorgers

3 studenten achter een laptop

Bijeenkomst 2 | Netwerk Toegankelijk Toetsen en Examineren

studenten in klaslokaal maken een toets

Studiemiddag | Ontwerp inclusieve(re) leerroutes met UDL

drie personen aan tafel aan het werk

Studiemiddag | Beleidsmatig denken over studeren met een ondersteuningsvraag

Online meeting onderwijs arbeidsmarkt 23 april 2020

Bijeenkomst 2 | Netwerk Digitale toegankelijkheid ho/mbo

Netwerk digitale toegankelijkheid in het onderwijs

Landelijke bijeenkomst Van de Sprong een Brug maken

Landelijke bijeenkomst gap

Studiedag | Begeleiden van studenten met psychische klachten

Bijeenkomst 3 | Netwerk Toegankelijk Toetsen en Examineren

studenten in klaslokaal maken een toets

Bijeenkomst 3 | Expertiselab Jonge Mantelzorgers

3 studenten achter een laptop

Landelijke bijeenkomst Van de Sprong een Brug maken

Landelijke bijeenkomst gap

Bijeenkomst 3 | Netwerk Digitale toegankelijkheid ho/mbo

Netwerk digitale toegankelijkheid in het onderwijs