Toegankelijk onderwijs geven aan studenten met een ondersteuningsvraag | online cursus

online studeren

Bijeenkomst 3 | Netwerk Toegankelijk Toetsen en Examineren

studenten in klaslokaal maken een toets

Landelijke bijeenkomst studentenplatforms voor en door studenten met een functiebeperking

ingezoomd van onderaf handen van jongeren op elkaar

Themabijeenkomst 1 | Zorgplicht en langstuderen

Langsudeerders

Bijeenkomst 3 | Expertiselab Jonge Mantelzorgers

3 studenten achter een laptop

Themabijeenkomst 2 | Zorgplicht en langstuderen

Langsudeerders

Studiedag | Informatievoorziening voor studenten met een ondersteuningsvraag

Student met oortjes in achter laptop met grote trap op achtergrond

Studiedag | Begeleiden van studenten met psychische klachten

Landelijke bijeenkomst Van de Sprong een Brug maken

Landelijke bijeenkomst gap

Bijeenkomst Landelijk Netwerk Studentenwelzijn hoger onderwijs

5 studenten aan tafel aan het werk

Bijeenkomst 3 | Netwerk Digitale toegankelijkheid ho/mbo

Netwerk digitale toegankelijkheid in het onderwijs