Toegankelijk onderwijs geven aan studenten met een ondersteuningsvraag | online cursus

online studeren

Bijeenkomst 2 | Netwerk Digitale toegankelijkheid ho/mbo

Netwerk digitale toegankelijkheid in het onderwijs

Landelijke bijeenkomst Van de Sprong een Brug maken

Landelijke bijeenkomst gap

Studiedag | Begeleiden van studenten met psychische klachten

Bijeenkomst 3 | Netwerk Toegankelijk Toetsen en Examineren

studenten in klaslokaal maken een toets

Save the date | Landelijke bijeenkomst studentenplatfora voor en door studenten met een functiebeperking

ingezoomd van onderaf handen van jongeren op elkaar

Bijeenkomst 3 | Expertiselab Jonge Mantelzorgers

3 studenten achter een laptop

Landelijke bijeenkomst Van de Sprong een Brug maken

Landelijke bijeenkomst gap

Bijeenkomst 3 | Netwerk Digitale toegankelijkheid ho/mbo

Netwerk digitale toegankelijkheid in het onderwijs