Mentaal welzijn in coronatijd | 10 aanbevelingen vanuit studentperspectief

Afbeelding van blije studenten die elkaar een high 5 geven

Behoeftepeiling ondersteuning bij informatievoorziening instroom studenten

Afbeelding van een bord met verwijzingen naar communicatie

Masterclass Studentenwelzijn | ontwikkelen van mentale weerbaarheid

4 studenten in een kring met de hoofden tegen elkaar

VN-Proof onderwijs | Wat moet je als professional in het onderwijs weten?

Afbeelding kaft vn proof onderwijs wat moet je als professional weten

Buddyprogramma voor studeren met een functiebeperking met ongekende grote toeloop

foto richard horenberg

Laten we wat eerlijker zijn over onze moeilijkheden

meisje met groene pet, zwarte jas en lange haren in het bos

Saxion ondertekent intentieverklaring VN-verdrag

intentieverklaring onderstekening met logo Saxion zichtbaar op beeldscherm

Een verdiepend gesprek | vergezichten van inclusief onderwijs in een pandemie

profielfoto jongeman met bril en krullend blond haar

Onderzoek naar toepassing van Universal Design for Learning (UDL)

houten blokjes in verschillende vormen en kleuren in elkaar geschoven

Landelijke bijeenkomst Van de Sprong een Brug maken

Landelijke bijeenkomst gap

Landelijke bijeenkomst Van de Sprong een Brug maken

Landelijke bijeenkomst gap

Bijeenkomst Landelijk Netwerk Studentenwelzijn hoger onderwijs

5 studenten aan tafel aan het werk

Autismeweek 2021 | autisme & beweging

vier handen die alle een puzzelstukje vasthouden

Factsheet Informatievoorziening bij hulpvragen | studenten

063 web infographic informatievoorziening bij hulpvragen studenten

Factsheet Informatievoorziening | onderwijsprofessionals

062 web infographic informatievoorziening onderwijsprofessionals

Landelijke bijeenkomst Van de Sprong een Brug maken

Landelijke bijeenkomst gap

ECIO Infolijn | Terugblik één jaar online onderwijs – veelgestelde ondersteuningsvragen

Contactgegevens ECIO Infolijn staafdiagram met inclusiethema's scores van veelgestelde vragen 2020

Handreiking | Digitaal toegankelijk hoger onderwijs: een goede start voor iedereen

Afbeelding brochure digitaal toegankelijk hoger onderwijs een goede start voor iedereen

Studiemiddag | Ontwerp inclusieve(re) leerroutes met UDL

drie personen aan tafel aan het werk

MBO Connect | online community voor en door mbo-professionals is live

Afbeelding logo Mboconnect

Initiatiefwetsvoorstel integrale suïcidepreventie naar de Tweede Kamer

Bord met logo's en handtekeningen betrokken organisaties

Meldpunt Onbeperkt Stemmen voor Tweede Kamerverkiezingen

Afbeelding Stembiljet met rood potlood

Nieuwe initiatieven in coronatijd: wat moeten we behouden?

drie studenten met laptop op schoot

Uitstel normbedrag 300 euro individuele studietoeslag bij medische beperking

euromunt tussen duim en wijsvinger

Nationaal Programma Onderwijs | herstel en meer perspectief studenten en professionals

student met zwart mondkapje en headset om de net

Veel internationale studenten eenzaam en bezorgd door corona

Internationale student met koptelefoon leest in een boek

Factsheet | Toegankelijkheidsrichtlijnen voor websites

044 web toegankelijke richtlijnen

Factsheet | Toegankelijke PDF-documenten

043 web toegankelijke pdf documenten

Factsheet | Toegankelijke Word-documenten

042 web toegankelijke word documenten

Neem jij deel aan de meedenkgroep over mentaal welzijn in coronatijd?

drie personen aan tafel aan het werk

ECIO aan de slag met preventie psychische problematiek in het mbo

4 studenten in een kring met de hoofden tegen elkaar

Terugblik | ECIO-congres Maak van inclusie een prioriTIJD!

studenten in een cirkel van onderaf bezien

Minister reikt ECIO Frank Award uit aan studenten met top-idee voor inclusiever onderwijs

twee winnaars met cheque award verkiezing ECIO Frank Award 2020

Nominaties ECIO Frank Awardverkiezing 2020 bekend

profielfoto's zes genomineerden

VN-Proof Onderwijs | Wat moet je als student weten?

Afbeelding brochure vn proof wat moet je als student weten

Studiemiddag | Beleidsmatig denken over studeren met een ondersteuningsvraag

Online meeting onderwijs arbeidsmarkt 23 april 2020

MDTL | Als ho-student met een beperking je loopbaankansen vergroten?

foto van een student

MDTL | Help mee als coach aan loopbaanperspectief voor ho-studenten met een beperking

foto van een coach

Avans Hogeschool ondertekent intentieverklaring VN-verdrag

Avans schoolgebouw met logo

Artikel NHL Stenden VN-verdrag

logo VN-verdrag wereldkaart en logo NHL Stenden hogeschool

Een opleiding met Wajong: wetswijziging per 1 januari 2021

Wajong

Bijeenkomst 1 | Netwerk Digitale toegankelijkheid ho/mbo

Netwerk digitale toegankelijkheid in het onderwijs

Brochure | Ik ga studeren met een functiebeperking

meisje met kroeshaar en bril achter een laptop

Paper | Samen in beweging naar een inclusieve samenleving

5 mensen in schaduw lopen op een skatebaan

Coronacrisis raakt kwetsbare jongeren op de arbeidsmarkt extra hard

titel rapport en foto met persoon voor etalage met tekst vacatureoproepgroepen op de arbeidsmarkt

Intentieverklaring VN-verdrag als impuls voor inclusiever onderwijs

logo VNverdrag met wereldkaart en logo fontyshogeschool

‘je eigen aanpak kan je met studentgesprekken op praktische wijze blijven verbeteren’

portretfoto contactpersoon universiteit Groningen

Terugblik | Ervaringsdelingssessie studeren met een beperking in coronatijd

Arm met pen in de hand ligt op tafel met kop koffie

Artikel | Zes maanden online onderwijs: Terugblik en uitdagingen voor de toekomst

Kaft magazine artikel terugblik 6 maanden online onderwijs

Wat leerden we van belemmeringen in 2020?

beeldmerk ECIO met kersttakken en -ballen vervaagd op de achtergrond

Word Realist voor meer arbeidsperspectief

lachtend meisje met oproep 'Word Realist'

Bijeenkomst 3 | Netwerk Digitale toegankelijkheid ho/mbo

Netwerk digitale toegankelijkheid in het onderwijs

Bijeenkomst 2 | Netwerk Digitale toegankelijkheid ho/mbo

Netwerk digitale toegankelijkheid in het onderwijs

‘Wat voor de ene student werkt, is voor de andere belemmerend’

Wereld Gehandicapten Dag | aandacht voor mensen met een beperking

Logo wereldgehandicaptendag

Maak ook van inclusie een prioriTIJD! Neem deel aan het ECIO-congres

studenten in een cirkel van onderaf bezien

Professionalisering studentenbegeleiding inclusief onderwijs | online cursus

online studeren

Maatschappelijke diensttijd voor loopbaankansen op school, stage en werk

logo kubus in rood geel groen met tekst loopbaankansen in halve cirkel erboven

‘Wat je voor de student+ doet, verbetert de onderwijskwaliteit als geheel’

Met een beperking studeren in coronatijd: wat gaat goed en wat kan beter?

Online meeting via de laptop

Programma Onbeperkt meedoen! – Ministerie van VWS maakt de balans op

Kaft rapport Programma Onbeperkt meedoen

Grote zorgen rondom welzijn studenten en onderwijsprofessionals in het hoger onderwijs en mbo

Bijeenkomst 3 | Expertiselab Jonge Mantelzorgers

3 studenten achter een laptop

Bijeenkomst 2 | Expertiselab Jonge Mantelzorgers

3 studenten achter een laptop

Jury aan de slag met inzendingen ECIO Frank Award Verkiezing 2020

student aan het werk

Studieproces in kaart voor studenten

illustraties sleutelmomenten studiepoces van kiezen, aanmelden, kennismaken tot aan werken, afstuderen en volgende stap

Duurzame inclusieve arbeidsparticipatie | knelpunten & oplossingen

Het recht op onderwijs in het VN-verdrag handicap | verdiepend advies

Vraag en wedervraag brengt mensen verder

Hoe beperken we voor studenten zoveel mogelijk de nadelige effecten van de coronamaatregelen?

impact_coronavirus_hoger_onderwijs_handreikingOCW

Terugblik | Online themasessie Professionalisering studeren met een ondersteuningsvraag – 10 november 2020

Dag van de mantelzorg

logo dag van de mantelzorg

Checklist Informatievoorziening Studeren met een ondersteuningsvraag

Terugblik | Symposium duurzame arbeidsparticipatie – 3 november 2020

Bijeenkomst 3 | Netwerk Toegankelijk Toetsen en Examineren

studenten in klaslokaal maken een toets

Bijeenkomst 2 | Netwerk Toegankelijk Toetsen en Examineren

studenten in klaslokaal maken een toets

Word buddy van een jongere met een arbeidsbeperking: samen voor gelijke kansen!

Factsheet | Ondertitelen van lesmaterialen

046 web ondertiteling van lesmaterialen

Dwarsverbinden | regionale aanpak voor arbeidsparticipatie kwetsbare hbo-studenten

Studeren met een ondersteuningsvraag in het mbo

3 studenten achter een laptop

Digitale toegankelijkheid in het onderwijs | stand van zaken

Netwerk digitale toegankelijkheid in het onderwijs

‘Dat iedereen ertoe doet, dat is mijn ideaalbeeld’

Professionaliseringsslag digitaal toegankelijk onderwijs | Hogeschool Utrecht

Symposium Duurzame arbeidsparticipatie op 3 november – Mis het niet!

Landelijk Inspiratie-event Studentenwelzijn – Terugblik

gezicht meisje met sproetjes ingezoomd

Inspireer ook jouw studenten of collega’s met een ervaringsverhaal van een jongere met een arbeidsbeperking!

Bijeenkomst Dwarsverbinden 29 oktober 2020

Dwarsverbinden | regionale ketenaanpak voor duurzame arbeidsparticipatie

TU/e ondertekent intentieverklaring VN-verdrag

Leenstelselgeld wordt geïnvesteerd in studiebegeleiding en studentenwelzijn

Monitor Beleidsmaatregelen | bevindingen over studeren met een ondersteuningsvraag uitgelicht

Campagne | ervaar je een studiebelemmering? Check je mogelijkheden op mbotoegankelijk.nl

StepChange | een aanpak voor studentenwelzijn

Stepchangemodel studentenwelzijn met de vier facetten: learn, work, support en live

Week van de Toegankelijkheid | 5-9 oktober 2020

#ikbenOpen 2020 | aandacht voor mentale gezondheid en psychische klachten

Sluit ook aan bij het netwerk Digitale toegankelijkheid ho/mbo

Netwerk digitale toegankelijkheid in het onderwijs

Persoonlijk contact is een echte ‘eyeopener’

Foto edith geurts v kessel

Week van dyslexie | dyslect als conceptueel denker heeft de toekomst

Webinar Online onderwijs – Toegankelijk voor iedereen

Terugblik | Landelijke bijeenkomst onderwijs-arbeidsmarkt Van de sprong een brug maken’ – 22 september 2020

Universiteit Maastricht tekent de intentieverklaring VN-verdrag

Bijeenkomst werkgroep VN-verdrag

Terugblik | Bijeenkomst Expertiselab Jonge Mantelzorgers | 23 september 2020

Terugblik | Congres Suïcidepreventie: ‘van goedbedoelend naar professioneel’

prikkeldraad met wapperend oranje doorschijnende lapidepreventie

UDL als learning community

Terugblik | Bijeenkomst Landelijk netwerk Studentenwelzijn ho | 10 september 2020

Kick-offbijeenkomst landelijk netwerk Digitale toegankelijkheid mbo/ho

Online meeting via de laptop

Beleidsscan voor inclusief en toegankelijk mbo

Studeren met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)

Niet alleen ‘banden plakken’ maar vooral ‘punaises wegnemen’!

Foto harriet rempe

Week van de loopbaan | inclusieve overstap naar de arbeidsmarkt

Week van de loopbaan

Coronaproof onderwijs | duurzaam studeren met een ondersteuningsvraag

Win jij de ECIO Frank Award 2020?

Student+ verkiezing 2019

ECIO brengt in praktijk wat de minister graag wil met het nationaal actieplan diversiteit en inclusie

die personen overleggen aan een tafel met laptop

Rowing Blind | sportieve ervaring voor visueel beperkten

blinden in een roeiboot

Artikel | Mantelzorg en het studentsucces

Mantelzorg en het studentsucces

Studieproces in kaart met student journey | Hogeschool Utrecht

drie personen aan tafel aan het werk

Studieproces in kaart | wat kan je als onderwijsprofessional doen?

man met koptelefoon achter laptop

Discussieleidraad | ‘Wat heb je (nodig) om succesvol te studeren?’- het sociale model versus het medische model

Studenten

Universal Design for Learning | Hoe diversiteit van studenten de onderwijsnorm bepaalt

Medezeggenschap: wat kun je als student doen voor meer inclusief onderwijs?

Medezeggenschap

Studeren met een autismespectrumstoornis (ASS)

Dialoogsessie | input voor strategische speerpunten 2040 reuma in werk en onderwijs

Online meeting via de laptop

Bijeenkomst Expertiselab jonge mantelzorgers

Handreiking studentenwelzijn in Corona-tijd

studenten in een cirkel van onderaf bezien

Wettelijke verplichting digitale toegankelijkheid overheid

Europesecommissie (1)

Beleidsscan helpt Graafschap met volgende stap naar inclusief onderwijs

Jongeren met een hoger opleidingsniveau lijken kwetsbaarder voor stress en prestatiedruk | onderzoek UNICEF

Onderzoek unicef

Webinar Omgaan met psychische kwetsbaarheid studenten – lessons learned: project Koplopers

vrouw achter laptop tijdens online meeting

Artikel | Toegankelijk toetsen en examineren – Ruimer Denken: nu vasthouden en doorpakken!

Students 2817247 960 720 (1)

Terugblik | Webinar digitale toegankelijkheid in het ho | 25 juni 2020

Student 4

Congres Suïcidepreventie: ‘van goedbedoelend naar professioneel’

prikkeldraad met wapperend oranje doorschijnende lapidepreventie

Advies Onderwijsraad | Inclusiever onderwijs voor studenten met een beperking

Inclusiever onderwijs

Brief aan Tweede Kamer | Trek lessen uit de crisis voor ho-studenten met een beperking!

Moodboard activiteit voor jongeren met een functiebeperking: ‘Mijn Toekomstbeeld’

man achter laptop

Terugblik bijeenkomst Werkgroep VN-verdrag | 4 juni 2020

Handleiding | Studeren met psychische klachten

053 ecio handleiding studeren met psychische klachten (elke)

Folder | Transgender in het onderwijs

jongen aan tafel leest een folder

Bijeenkomst Landelijk Netwerk Studentenwelzijn hoger onderwijs

Brief aan Tweede Kamer | Behoud online onderwijs op mbo!

NSE 2019 | Goede voorlichting en digitale toegankelijkheid hard nodig voor studenten met een functiebeperking, juist nu!

afbeelding bij bericht over Nationale studenten enquête wo studeren met functiebeperking

Factsheet | Financieel slim studeren

euromunt tussen duim en wijsvinger

Oproep aan gemeenten | inzet individuele studietoeslag voor kwetsbare studenten

Studenten2

Buddyprogramma met individuele begeleiding van studenten met een functiebeperking

Richard horenberg1

Through the looking glass | terugkijken 10 webinars over inclusief onderwijs in het ho en mbo

Student

Terugblik | webinar Op afstand onderwijs geven en examineren van studenten met een ondersteuningsvraag – 26 mei 2020

Handreiking | Inclusieve webinars

Inclusieve webinars ecio versie

Subsidie beschikbaar voor inhaalslag onderwijsachterstand

Subsidie ondersteuning

Mbo-studenten met een beperking minder positief dan andere jaren

Kompas Studentenwelzijn | voor een gedeeld beeld en gezamenlijke taal

Studeren en mantelzorgtaken: dilemma bij het maken van keuzes

Samen online uit – samen thuis!

man achter laptop

Week van de jonge mantelzorger 1 t/m 7 juni 2020

Welke invloed heeft mantelzorgtaken op succesvol studeren?

Student08

Handreiking | Toolkit voor het ondersteunen van studenten met mantelzorgtaken

online studeren

Professionaliseringsworkshop voor betere begeleiding van studenten met een beperking

Jelle meuwissen1

Studerende mantelzorger over de impact van zorgtaken tijdens de coronacrisis

student aan het werk

Terugblik | kennisdelingssessie Online signaleren en begeleiden van studenten met een ondersteuningsvraag – 12 mei 2020

Geef je feedback op interactieve benchmarktool voor het verbeteren van genderinclusiviteit

Terugblik bijeenkomst Landelijk netwerk Studentenwelzijn

Corona

Webinar digitale toegankelijkheid in het ho

Student 4

Studenten met een ondersteuningsvraag ervaren extra belemmeringen door coronacrisis

Studeren met autisme en ADD heeft meer impact dan je denkt

Ervaringsverhaal petra over autisme en add

Spastisch en onderwijs | ervaringen en belemmeringen van Job

Spastisch en onderwijs

Ondersteuning van studenten met een beperking voor sprong naar arbeidsmarkt

Webinar | Op afstand onderwijs geven en examineren voor studenten met een ondersteuningsvraag

5 studenten aan tafel aan het werk

Mbotoegankelijk: alle informatie op één plek voor mbo-studenten met een ondersteuningsvraag

Afbeelding homepage website mbotoegankelijk

Terugblik | Webinars ‘Anders’ toetsen en examineren: toegankelijk en flexibel

Webinar anders toetsen en examineren

Opinie | Maak het afstandsonderwijs ook inclusief

Opinieartikel2

Opinie | Coronacrisis biedt kansen voor de toegankelijkheid van het onderwijs

Opinieartikel

Beleidsscan | studeren met een ondersteuningsvraag in het hoger onderwijs

Beleidsscan HO

Verbeteren digitale toegankelijkheid in het hoger onderwijs

Zijn studerende jonge mantelzorgers kwetsbaarder tijdens coronacrisis?

Meer aandacht voor studerende jonge mantelzorgers

Artikel | Hoe toegankelijk zijn videoconferentietools?

Overzicht van toegankelijkheid videoconferentietools

NVA autismeweek 2020 | prikkels!

Student 3

Houd studenten met een beperking in het oog, juíst tijdens deze crisis

Online leercommunity voor toegankelijk en Inclusief Hoger Onderwijs – IHO

Meld je aan voor de online leercommunity inclusief hoger onderwijs

Regiobijeenkomsten: Professionalisering studeren met een ondersteuningsvraag

Regiobijeenkomst

Afstandsonderwijs: navigeren op nieuwe zeeën

Reddingsboei tips voor inclusief onderwijs

Handreiking | bijdragen aan een succesvolle doorstroom van v(s)o naar mbo voor leerlingen met ondersteuningsbehoeften

Publicatie overgang v(s)o naar mbo leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften

Coronavirus – impact, creatieve oplossingen en hulp

Artikel | Inclusief onderwijs: als onderwijssectoren leren van elkaar

Passend Onderwijs: (geen) diagnose vereist?

Kick-off Realisten Academie 2.0!

Realistenacademie

Hoe gaan we om met de toenemende diversiteit in een omgeving met beperkte middelen? Een Keniaans antwoord.

Kenya2 1

Terugblik Startconferentie ‘Naar inclusiever onderwijs’

Terugblik startconferentie platform naar inclusiever onderwijs

Terugblik | Werktafel ‘Samen kansen creëren voor versnelde inclusie’ 20 februari 2020

Bijeenkomst samen kansen creeren 20 02 2020v

Quickscan WerkLab Rijk van Nijmegen | aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt studenten+

Werk

Vernieuwing Nationale Studenten Enquête | ook jouw mening telt!

1 input voor vernieuwing nationale studenten enquête doe mee

Hoe werk je naar toegankelijke toetsen in het hoger onderwijs

Studenten

Gratis training: Leer in 1 uur hoe jij zelfmoord in jouw omgeving kan voorkomen

Online training van 113 zelfmoordpreventie

Hoe werk je naar toegankelijk toetsen in het hoger onderwijs?

Studenten

Symposium duurzame arbeidsparticipatie

Bijeenkomst over het dichten van de gap tussen onderwijs en arbeidsmarkt voor studenten met een functiebeperking en ondersteuningsvraag

Begeleiding bij dyscalculie

Begeleiding bij autisme

Handreiking kwaliteitsborging voor visitatiecommissies

Handreiking kwaliteitsborging voor medewerkers kwaliteitszorg en medezeggenschap

Praktische tips voor toegankelijk en inclusief onderwijs

Terugblik voorlichtingsbijeenkomst financiële ondersteuning voor studenten met een ondersteuningsvraag

Terugblik voorlichtingsbijeenkomst

Terugblik Landelijk Netwerk Toegankelijk Toetsen en Examineren, 4 februari 2020

Terugblik Landelijk Netwerk Toegankelijk Toetsen en Examineren

Verslag landelijk netwerk studentenwelzijn

Landelijk netwerk studentenwelzijn

Ontmoet werkzoekenden met een arbeidsbeperking

Hands

Het verschil tussen zomermaanden en schoolleven

Quickscan toetsen voor studenten met dyslexie en ernstige taalproblemen

2019 in vogelvlucht: we kijken uit naar 2020!

Windesheim tekent de intentieverklaring VN-verdrag

Ondertekening VN-verdrag Windesheim

Voortgangsrapportage 2019 Programma Onbeperkt Meedoen!

Voortgangsrapportage onbeperkt meedoen 2019

Verslag bijeenkomst Expertiselab jonge mantelzorgers

Expertiselab jonge mantelzorgers

Meld je aan voor de internationale conferentie van AHEAD!

Open huis ECIO, 2 december 2019

Open huis

Schaduwrapport Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap in Nederland

Vn verdrag

Studentenwelzijn meer als rode draad door het curriculum

Student

Dit zijn de winnaars van de ECIO Frank Awards 2019!

Student+ verkiezing 2019

Transgender_ en intersekse personen nu wettelijk beschermd tegen discriminatie

Tnn

Succesvolle inclusie-initiatieven in het hoger onderwijs

ECIO Frank Award: de nominaties 2019 zijn bekend!

groep jongeren lopend over straat

Zwaan kleef aan!

bijeenkomst werkgroep VN-verdrag in carre-opstelling

Studentenwelzijnfonds

Studentenwelzijnfonds (1)

Begeleiding van studenten met een ondersteuningsvraag

Studentenorganisatie luidt noodklok over studentenstress

Studenten

Open Huis ECIO, 2 december 2019

Realisten Academie gaat door! Help jij ons Realisten vinden?

Realisten foto

Contactpersonen onderwijsinstellingen bij studeren met een functiebeperking

Studenten

De ECIO Frank Award: de nominaties volgen!

Ecio frank award 2019 (1)

‘Hey! Het is oké’ campagne maakt depressie bespreekbaar

Handen

ECIO trekt aan de bel: stevigere en integrale aanpak nodig voor studenten met extra ondersteuningsvraag

5 studenten aan tafel aan het werk

Terugblik Regiobijeenkomsten ‘Borgen kwaliteit studeren met een functiebeperking en studentenwelzijn’

Regiobijeenkomst

NHL Stenden en Hogeschool Utrecht over de intentieverklaring VN-verdrag

bijeenkomst werkgroep VN-verdrag in carre-opstelling

Erasmus Universiteit tekent de intentieverklaring VN-verdrag

Erasmus universiteit rotterdam

Werk productiever door minder energie goed te benutten

Update FNO’s nieuwe programma van en voor jongeren met een chronische aandoening

Werk

Staatssecretaris pleit voor 113-telefoonnummer

113 zelfmoordpreventie

Studie-ervaringen sleutelmomenten

Kaart voor begeleiding bij dyslexie

Netwerkbijeenkomst v(s)o-hbo 26 september 2019

Parttime stage lopen met een functiebeperking

Studenten

Kamerbrief over profileringsfonds hoger onderwijs

Reïntegratie: hoe pak je na een revalidatietraject het studentenleven weer op?

Inventarisatie aanbod laagdrempelige psychische hulpverlening binnen mbo, hbo en wo

Netwerk

Studiedag | Begeleiden van studenten met psychische klachten

Studietoeslag voor student met medische beperking wordt overal € 300 per maand

Toegankelijk toetsen voor studenten mét en zonder een beperking

twee personen met koffie op tafel, paars kader met titel er tussein

Verslag Landelijk Netwerk Studentenwelzijn 20 juni 2019

Lies Korevaar verkozen tot Lector van het Jaar 2019

Lies Korevaar Lector van het jaar 2019

Tweede Kamer neemt maatregelen om studeren met een functiebeperking toegankelijker te maken

student op tablet

Artikel | Toegankelijk toetsen voor studenten mét en zonder een beperking

twee personen met koffie op tafel, paars kader met titel er tussein

Jaarrapport 2018 Studeren met een functiebeperking

Jaarrapport 2018

Studie en mantelzorg is uitdaging voor student én voor de instelling

Volwassenonderwijs ecbo digitalevaardigheden

Behoefte aan een onafhankelijk expertisepunt studeren met een ondersteuningsvraag mbo

Eciofoto

Artikel | Flexibel onderwijs op basis van leeruitkomsten

Hogeschool Windesheim Zwolle steekt extra geld in betere begeleiding studenten

Film laat zien hoe dat werkt in je hoofd: autisme

Artikel in blad HO management over flexibel onderwijs op basis van leeruitkomsten

Ministerraad stemt in met mbo-studentenfonds

Tweede Kamerdebat studeren met een functiebeperking in mbo en hbo

Flexibel én inclusief onderwijs – kansen voor onderwijsinstellingen

Kamerbrief over kansengelijkheid in het onderwijs

Eerlijke kansen voor studenten met een ondersteuningsvraag

ECIO brieft leden Tweede Kamer over aansluiting onderwijs arbeidsmarkt

Ambach beroep ecbo (2)

Motie één aanspreekpunt voor zorgvragen aangenomen

Stilstaan om verder te komen: hoe om te gaan met plotselinge onverwachte studievertraging

Onderzoek: groot aandeel lenende studenten ervaart prestatiedruk en psychische klachten door leenstelsel

Solliciteren met ASS

Aandacht voor studentenwelzijn!

Foto netwerk studentenwelzijn 10012019 kln (3)

Studievertraging: zo erg is het helemaal niet

Duurzaam naar werk

Studenten met beperking worden onvoldoende voorbereid op arbeidsmarkt

H.K.H. Prinses Laurentien pleit voor inclusief hoger onderwijs op congres ECIO

Handreiking informatievoorziening en voorlichting aan studenten met een functiebeperking

Studeren met een belemmering

Planmatig werken aan de toegankelijkheid van toetsing en examinering

Handreiking | doorstroom mbo-studenten met ondersteuningsbehoefte naar hbo

Handreiking doorstroom

Programma Nederland en het VN-verdrag handicap | samenvatting in begrijpelijke taal

Afbeelding flyer vn verdrag handicap begrijpelijke taal

Begeleiding bij AD(H)D

Aanscherpen gedachten binnen Hanzehogeschool door uitvoer beleidsscan

10 voor passend onderwijs

Goed voor studenten zorgen = kennis borgen