ECIO adviseert en ondersteunt universiteiten, hogescholen en het mbo rondom relevante thema’s bij het vormgeven van inclusief onderwijs en studentenwelzijn. Zodat ook studenten met een fysieke beperking of extra ondersteuningsvraag met succes hun opleiding kunnen doorlopen en doorstromen naar een passende baan op de arbeidsmarkt. Onderwijs voor iedereen, zonder belemmeringen. Heb je vragen over het vormgeven en borgen van inclusief onderwijs en het ontwikkelen van een inclusief studieklimaat? Neem dan contact met ons op.

NSE 2021 | toenemende behoefte aan maatwerk voor studenten met een ondersteuningsbehoefte

Toegankelijk onderwijs geven aan studenten met een ondersteuningsvraag | online cursus

Studiekeuze en motivatie | Landelijk netwerk Studentenwelzijn ho

‘Vraag goed door, vaak komt het echte verhaal als de student de deurklink al in de hand heeft’

Ontwikkeling van een inclusief studieklimaat

Voor studenten en medewerkers

Oplossingen voor toetsing, digitalisering en infrastructuur

Bijdragen aan duurzame inzetbaarheid

Bijdragen aan gemeenschapsvorming