ECIO adviseert en ondersteunt universiteiten, hogescholen en het mbo rondom relevante thema’s bij het vormgeven van inclusief onderwijs en studentenwelzijn. Zodat ook studenten met een fysieke beperking of extra ondersteuningsvraag met succes hun opleiding kunnen doorlopen en doorstromen naar een passende baan op de arbeidsmarkt. Onderwijs voor iedereen, zonder belemmeringen. Heb je vragen over het vormgeven en borgen van inclusief onderwijs en het ontwikkelen van een inclusief studieklimaat? Neem dan contact met ons op.

Word buddy van een jongere met een arbeidsbeperking: samen voor gelijke kansen!

Toegankelijk onderwijs geven aan studenten met een ondersteuningsvraag | online cursus

Paper | Implementatie VN-verdrag handicap in het Nederlandse hoger onderwijs

Uitwisseling van visies en definities ‘inclusief onderwijs’ in het mbo en hoger onderwijs

Ontwikkeling van een inclusief studieklimaat

Voor studenten en medewerkers

Oplossingen voor toetsing, digitalisering en infrastructuur

Bijdragen aan duurzame inzetbaarheid

Bijdragen aan gemeenschapsvorming