ECIO adviseert en ondersteunt universiteiten, hogescholen en het mbo rondom relevante thema’s bij het vormgeven van inclusief onderwijs en studentenwelzijn. Zodat ook studenten met een fysieke beperking of extra ondersteuningsvraag met succes hun opleiding kunnen doorlopen en doorstromen naar een passende baan op de arbeidsmarkt. Onderwijs voor iedereen, zonder belemmeringen. Heb je vragen over het vormgeven en borgen van inclusief onderwijs en het ontwikkelen van een inclusief studieklimaat? Neem dan contact met ons op.

VN-verdrag handicap in Nederland | wat is er de afgelopen 5 jaar bereikt?

Toegankelijk onderwijs geven aan studenten met een ondersteuningsvraag | online cursus

Mentaal welzijn i.r.t. het brein | bijeenkomst Landelijk netwerk Studentenwelzijn ho

Studentenwelzijn voor persoonlijk leiderschap en zelfsturing van de student

Ontwikkeling van een inclusief studieklimaat

Voor studenten en medewerkers

Oplossingen voor toetsing, digitalisering en infrastructuur

Bijdragen aan duurzame inzetbaarheid

Bijdragen aan gemeenschapsvorming